Büky László

Lírai én a tárgyi és szellemi világban

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere

Balázs Géza -- Minya Károly -- Pölcz Ádám (szerk.)

Az idő szemiotikája

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

288 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Az emberiség az időtlenségből jön, majd aprólékosan, sőt körülményesen beosztja az időt, időfüggővé válik, naptárt, órát készít, láthatóvá teszi az időt, s napjainkban mintha egy újabb időtlenség, „széles jelen” felé haladna az informatika jóvoltából. Az emberiség a térből alakítja az időt, majd lineárisnak és cirkulárisnak tekinti, és sokféleképpen gondolkodik róla. A magyar az ősmúltat és a múltat „szegmentálta” (elbeszélő múlt, analitikus múltak), majd ezek szükségtelenné váltak, kikoptak a nyelvből.

Balázs Géza -- Minya Károly (szerk.)

Multikulturalitás

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

300 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban

Balázs Géza -- Pölcz Ádám

Udvariasság

Második, bővített kiadás,

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

292 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza - Molnár Gergely (szerk.)

Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

196 oldal

Bolti ár: 2200

Irodánkban: 1900

Vasútnéprajz, vasútantropológia, a vasút szemiotikája… Mind olyan fogalmak, amelyeket csak a legutóbbi időben vezettünk be.

Balázs Géza (szerk.)

A péceli kiskastélyos világ

IKU, Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

154 old. oldal

Irodánkban: 1500 Ft

Elfeledett nyelvészek, nyelvi hétköznapok. Elsőként az éppen 200 éve ezelőtti Felelet a Mondolatra röpirat kapcsán igyekszünk feltárni az akkori szereplők magatartását, megrajzolni arcképét.

Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.)

Generációk nyelve

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT

2016 Budapest

455 old. oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A nemzedékkutatás elsősorban szociológiai, demográfiai terület. Másodsorban: szociálpszichológiai. Most nyelvészek láttak hozzá, hogy nemzetközi minták nyomán megvizsgálják a magyar társadalom nemzedéki (generációs) állapotát. Nyelvében él a nemzet, ezt jól tudjuk, de nyelvében él egy-egy nemzedék is, s ezekről a nyelvváltozatok finom elemzésekor gyakran elfeledkezünk. Sokkal jobban érdekelt bennünket a nyelvjárás, a regionális köznyelv, a szaknyelvek, esetleg még az etnolektusok is, mint a társadalmi nyelvváltozatok közé sorolható: nemzedéki nyelvváltozatok.

Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatok és (inter)diszciplínák

INTER – Magyar Szemiotikai Társaság

Budapest

242 old. oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Kötetünk a 2013 és 2014 évi konferenciák anyagát, valamint a hálózatkutatás magyarországi eseménytörténetének egy szeletét bemutató eseménytörténetet tartalmazza, kapcsolódva a már megjelent korábbi kötetekhez.

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Udvariasság

Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

252 old. oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Tájszemiotika

Magyar Szemiotikai Társaság

2015 Budapest

282 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2250 Ft

A szemiotikai tájkép (semiotic landscape) a nyelvi tájkép (linguistic landscape) kiterjesztése.

Aktuális rendezvények