Balázs Géza - Molnár Gergely (szerk.)

Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

196 oldal

Bolti ár: 2200

Irodánkban: 1900

Vasútnéprajz, vasútantropológia, a vasút szemiotikája… Mind olyan fogalmak, amelyeket csak a legutóbbi időben vezettünk be.

Balázs Géza (szerk.)

A péceli kiskastélyos világ

IKU, Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

154 old. oldal

Irodánkban: 1500 Ft

Elfeledett nyelvészek, nyelvi hétköznapok. Elsőként az éppen 200 éve ezelőtti Felelet a Mondolatra röpirat kapcsán igyekszünk feltárni az akkori szereplők magatartását, megrajzolni arcképét.

Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.)

Generációk nyelve

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT

2016 Budapest

455 old. oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A nemzedékkutatás elsősorban szociológiai, demográfiai terület. Másodsorban: szociálpszichológiai. Most nyelvészek láttak hozzá, hogy nemzetközi minták nyomán megvizsgálják a magyar társadalom nemzedéki (generációs) állapotát. Nyelvében él a nemzet, ezt jól tudjuk, de nyelvében él egy-egy nemzedék is, s ezekről a nyelvváltozatok finom elemzésekor gyakran elfeledkezünk. Sokkal jobban érdekelt bennünket a nyelvjárás, a regionális köznyelv, a szaknyelvek, esetleg még az etnolektusok is, mint a társadalmi nyelvváltozatok közé sorolható: nemzedéki nyelvváltozatok.

Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatok és (inter)diszciplínák

INTER – Magyar Szemiotikai Társaság

Budapest

242 old. oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Kötetünk a 2013 és 2014 évi konferenciák anyagát, valamint a hálózatkutatás magyarországi eseménytörténetének egy szeletét bemutató eseménytörténetet tartalmazza, kapcsolódva a már megjelent korábbi kötetekhez.

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Udvariasság

Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

252 old. oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Tájszemiotika

Magyar Szemiotikai Társaság

2015 Budapest

282 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2250 Ft

A szemiotikai tájkép (semiotic landscape) a nyelvi tájkép (linguistic landscape) kiterjesztése.

Balázs Géza

Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei.

Inter-MSZT

2015 Budapest

268 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2200 Ft

Az antroposzemiotika az ember feltűnő, jellemző jeleinek a vizsgálata.

Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.)

A nevek szemiotikája

NYKFE – MSZT

2014 Nyitra – Budapest

268 oldal oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: -

A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete.

Szívós Mihály

A jelaktusok elmélete

MSZT – Loisir Könyvkiadó

2014 Budapest

230 oldal

Bolti ár: 2700 Ft

Irodánkban: -

A jeleket nemcsak kommunikáció lebonyolítására, valami megjelölésére, tájékoztatásra vagy jelenségek értelmezésére használhatjuk fel, hanem cselekvések megvalósítására is. A jelaktusokba bevont jelekkel – a kialakult szabályokat követve – sajátos jelcselekvések hajthatók végre.

Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás

Inter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK

2013 Budapest

142 oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: kereskedelmi forgalomba nem kerül, kiszállítás Budapesten megbeszélt helyszínre: 2.500 Ft

Diszciplínák és metszéspontok

Aktuális rendezvények