Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Tájszemiotika

Magyar szemiotikai tanulmányok 32.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2015 Budapest

282 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2250 Ft

A szemiotikai tájkép (semiotic landscape) a nyelvi tájkép (linguistic landscape) kiterjesztése.

Már a korai magyar szemiotikai leírásokban felbukkannak a mai nyelvi tájképeket megelőlegező kutatások, például a feliratok, firkálások, tetoválások, vagy éppen a különféle tárgykulturális leírások. Az itt közölt dolgozatok a nyelvi tájkép fogalmát szemiotikai tájképpé egészítik ki a közvetítő közegek, a médiumok, technológiák, a történeti, társadalmi, kulturális befogadásbeli szempontok, valamint a jelek felépítése, összetettsége stb. kapcsán.

 

TARTALOM

Bevezető         

Tájszemiotika, szemiotikai táj

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: az ember és a táj szemiotikája
Voigt Vilmos: Jeruzsálem „sziluettje” (körvonalai) orosz kis fémikonokon
Balázs Géza: Jelzavar. A szemiotikai tájak topográfiája
Bodnár Mónika: A szakrális tér szemiotikája – Torna megyei példákkal
Tokaji Ildikó: Nekem térkép a táj
Szűts Zoltán: A kiterjesztett valóság tájelemeinek (jeleinek) szemiotikája

Különféle tájak, műtájak

Büky László: Tájábrázolás Füst Milán lírájában
Propszt Eszter: Egy „különös” táj szemiotikája
Pölcz Ádám: Egy antik faliképre – jelek és kapcsolatok egy árkádiai tájban
Szirmai Éva: „Áll egy ifjú nyírfa…” – az orosz festészeti és irodalmi tájkép jelei
Újváry Edit: A tájkép jelentésváltozatai a keresztény ikonográfiában
Ilyés Zoltán: egy nemzeti táj születése. a Trianon- és Nagy-Magyarország kommemoráció és az összmagyar panteonizáció emlékjelei a gyimesbükki „ezeréves határnál”
Balázs Géza: Tájkép és tájnév. A szemiotikai és nyelvi tájkép fogalmának összekapcsolása

Esettanulmányok

Pachné Heltai Borbála: Nyelvhasználati változások és a nyelvi tájkép többnyelvű kontextusban
Magyari Sára: Lassú víz partot mos, avagy a Bega menti gátrendszer szemiotikai elemzése
Kerényi Éva – Angyal László: Millenniumi ünnepségek Rimaszombatban
Darázs Richárd: Pereces mentális térképei Pereczes-bányateleptől Miskolc-Perecesig
Veres Gábor: A táj és az ember. A pásztorélet 19–20. század  fordulóján készült ábrázolásainak szemiotikája
Deák-Sárosi László: A parabolikus alapú, szimbolikus térépítkezés A nagyrozsdási eset (1957) című filmszatírában

Életrajzok  


Melléklet – A szemiotika oktatása
Szerkesztette: Szívós Mihály

Előszó  

Hidasi Judit: A szemiotika arcai: Beszámoló a BGF Kommunikáció  és médiatudomány szakos hallgatói oktatásának tapasztalatairól
Cs. Jónás Erzsébet: Orosz nyelvi kultúra-szemiotikai implikációk egy mai  német irodalmi szövegben a fordításstilisztika aspektusából  (Katya Petrovszkaja: Talán Eszter)
Balázs Géza: A szemiotika újraindítása. A Magyar Szemiotikai Társaság mint a szemiotika új hullámának és oktatásának elindítója
Szívós Mihály: Alapvető témák a szemiotika oktatásában
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A szemiotika jelenléte egy művészeti egyetemen.

ÖsszefoglalásÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények