2017.01.17

Hosszantartó betegség után idén január 7-én elhunyt a vezető amerikai szemiotikus és filozófus.

2016.11.15

Beszélgetés Voigt Vilmossal, a társaság alapító és mindmáig elnökével

2016.10.8

A sors csodálatos névvel, de hozzá illő elkötelezettséggel, és hál’ Istennek tudással és erővel áldotta meg.

2016.10.8

15. Semiotica Agriensis beszámoló

2016.10.5

A szemiotika a jelek tudománya. Minden lehet jel. De a jeleket alkotni és értelmezni is kell tudni. Az 1960-as években világszerte felfutott szemiotika erre vállalkozik.

Aktuális rendezvények