1%, közhasznúság

***

Kérjük tisztelt tagtársainkat és pártolóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásakor a társadalmi szervezeteknek felajánlható 1% kapcsán gondoljanak társaságunkra!

Az 1%-ról adóbevallásával egyidejűleg rendelkezhet a bevallás részét képező mellékleten (EGYSZA), s azt a bevallásával együtt beküldheti. Amennyiben a bevallás benyújtásával egyidejűleg nem rendelkezik a személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkező nyilatkozatot minden év május 20-ig megküldheti az adóhatóságnak. Az adatlapon föl kell tüntetnie:

Magyar Szemiotikai Társaság, 1148 Budapest, Örs vezér tere 11. fszt./1.
Adószám: 18012989-1-42

***

Közlemény

2009.
179.157 forint, ebből működésre 53.747, cél szerinti tevékenységre 50.000, tartalékolásra 75.410 (pályázatokon önerőképzés).
A működésre fordítható összeg alatt a honlapüzemeltetési, adminisztrációs és kommunikációs költségek értendők.  Cél szerinti tevékenységünk esetében a Semiotica Agriensis három napos szakmai konferencia szervezési-, valamint terem- és eszközbérleti költségeinek anyagi fedezete származik a befolyt összegből. A különböző (könyvkiadási, rendezvényszervezési, szervezetbővítési célú) pályázatokon az önerőt az 1%-os támogatásokból is fedeztük, valamint ehhez egy részt visszatartunk a következő évre.
2010.
171.901 forint. Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg: 51. 570 forint volt, amelynek 100%-át fordítottuk működési költségekre, cél szerinti tevékenységre 50.000 forint, tartalékolásra 70. 331 forint, amelyet a pályázatokon való önerőképzésre tartottunk vissza.
A működésre fordítható összeg alatt a honlapüzemeltetési, adminisztrációs és kommunikációs költségek értendők.  Cél szerinti tevékenységünk esetében a Semiotica Agriensis három napos szakmai konferencia szervezési-, valamint terem- és eszközbérleti költségeinek anyagi fedezete származik a befolyt összegből. A különböző (könyvkiadási, rendezvényszervezési, szervezetbővítési célú) pályázatokon az önerőt az 1%-os támogatásokból is fedeztük, valamint ehhez egy részt visszatartunk a következő évre.
2011.
Az APEH-NAV átutalta az MSZT számára rendelkező adózók 2010. évi személyi jövedelemadójának 1%-át, amely összeg 95.462 Ft. Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg 45.462 Ft, a tartalékolt összeg 50.000 Ft volt. A 2010. évi felajánlást a Társaság a honlapjának fejlesztésére, valamint a Szemiotikai Tájékozató megjelentetésére és postázására fordította.
2012.
A NAV átutalta az MSZT számára rendelkező adózók 2011. évi személyi jövedelemadójának 1%-át, amely összeg 59.148 Ft. A 2011. évi felajánlást a Társaság – az előző évhez hasonlóan – honlapjának fejlesztésére, valamint a Szemiotikai Tájékozató megjelentetésére és postázására fordította. A tartalékolt összegekből a 2011-ben tartalékolt 50.000 Ft-ot (cél szerinti tevékenység), valamint a 2010-ben tartalékolt 70.331 Ft-ot (20.000 Ft működési költség, 50.331 Ft cél szerinti tevékenység) használta fel.
2013.
A NAV átutalta az MSZT számára rendelkező adózók 2012. évi személyi jövedelemadójának 1%-át, amely összeg 29.768 Ft.
2014.
A NAV átutalta az MSZT számlaszámára a 2013. évi személyi jövedelemadó 1%-át, 41.217 Ft-ot. Az összeget cél szerinti tevékenységre (konferenciaszervezés: 25.000 Ft) és működésre (adminisztráció, banki költségek: 16.217 Ft) használtuk fel. Köszönjük a támogatást!
2015.
A NAV átutalta az MSZT számlaszámára a 2014. évi személyi jövedelemadó 1%-át, 33.441 Ft-ot. Az összeget cél szerinti tevékenységre (konferenciaszervezés: 25.081 Ft) és működésre (adminisztráció, banki költségek: 8360 Ft) használtuk fel. Köszönjük a támogatást!
2016.
A NAV átutalta (2017. 09. 25-én) az MSZT számlaszámára a 2016. évi személyi jövedelemadó 1%-át, 20.956 Ft-ot. Az összeget cél szerinti tevékenységre (konferenciaszervezés) és működésre (banki költségek) használtuk fel. Köszönjük a támogatást!
2017.
A NAV átutalta (2018. szeptember 23-án) az MSZT számlaszámára a 2017. évi személyi jövedelemadó 1%-át, 42.656 Ft-ot. Az összeget cél szerinti tevékenységre (konferenciaszervezés) és működésre (banki költségek) használtuk fel.
2018.
A NAV átutalta (2019. szeptember 26-án) az MSZT számlaszámára a 2018. évi személyi jövedelemadó 1%-át, 42.942 Ft-ot. Az összeget cél szerinti tevékenységre (konferenciaszervezés, közgyűlés, Szemiotikai Tájékoztató) és működésre (banki költségek) használtuk fel.
2019.
A NAV átutalta (2020. szeptember 21-én) az MSZT számlaszámára a 2019. évi személyi jövedelemadó 1%-át, 44.586 Ft-ot. Az összeget cél szerinti tevékenységre (konferenciaszervezés, Szemiotikai Tájékoztató) és működésre (banki költségek) használtuk fel.

A legutóbbi évek könyvelt felajánlásai:

2019. 42.942 Ft
2020. 44.589 Ft
2021. 39.581 Ft

A felajánlásokat működésre (honlap, banki költségek) és konferenciaszervezésre használtunk fel.

Társaságunk bankszámlaszáma (OTP): 11705008 – 20423070

A Magyar Szemiotikai  Társaság közhasznúsági jelentései:
201120122013/a, 2013/b; 2014/a, 2014/b
2015/a, 2015/b; 2016/a, 2016/b2017/a, 2017/b;
2018/a, 2018/b; 20192020; 2021; 2022; 2023