Üzenőfal

Kedves Látogatóink!

Ezt az üzenőfalat azért hoztuk létre, hogy a magyar szemiotika ne csak az őszi konferencián keljen életre, hanem virtuálisan is bármikor találkozhassanak a jeltudomány után érdeklődők. Ide várunk tehát minden észrevételt, ötletet, gondolatot amely a szemiotika tárgykörébe tartozik.

Kellemes időtöltést kívánunk!44 hozzászólás

#1 Balázs Géza 2009. 09. 1. 19:54:20

Megújult a honlapunk! Nekünk ma, szeptember l-jén bejött!

#2 Szabó Lajos 2009. 09. 3. 11:10:31

Vajon hogy tudom olvasni az oldalt, vagy csak írni lehet?

#3 Szabó Lajos 2009. 09. 3. 11:37:57

Köszönöm, már látom a bejegyzéseket, először csak írni lehetett. Örülök a megújult fórumnak, remélem, lesz rajta élet!

#4 Dödő 2009. 09. 11. 12:01:39

Tessék a híreket olvasni 🙂

#5 voigt vilmos 2009. 09. 18. 14:05:19

Ami tőlem szép teljesítmény az egri programot megleltem. De a kivonatokat nem tudtam megpillantani. Bennem a hiba?
Nem tudom, van-e egri térkép a konferenciánkhoz. Ez olyan segítség, ami jó egy honlapon.
Sikerült egész képernyőben olvasni a honlapot. Kellemes a dohányőszi szín.
Más.
Miért ne gyűjtsünk és közöljünk szemiotikai vicceket vagy vicces találós kérdéseket. Pl. két szemiotikus találkozik a vonaton. Egyik mondja: a pályaudvaron négy vágány van, de csak két vonat képvisel jelviszonyt. – ? – Hát azok, amelyek a másodikon és a harmadikon állnak. (Gyengébbek kedvéért : -ikon.)

#6 Szabó Lajos 2009. 10. 7. 11:37:13

Az Olvasószoba fülben a Szemiotika Tájékoztató legújabb száma olvasható – tele hírekkel!!!

#7 Kincses Kovács Éva 2009. 10. 8. 11:08:38

Kérem, hogy a programok dátumai mellé a pontos időpontot is tüntessék fel. Köszönöm a tájékoztatókat, melyeket továbbra is várok. A személyes találkozás az ELTE előtt a véletlenek szerencsés jelének tekinthető Voigt Vilmos tanár úrral a “nyári őszben”, az Olasz Intézet könyvtárába tartottam éppen. Dolgozom a Sportkultúránk változása című előadásomon, sportszociológiai kutatóként, amely szemiotikai vonatkozású is. Az öt földrészt szimbolizáló,egyetemes jelrendszer, az öt karika és az aktuális olimpiai felkészülés (Irány London!, majd Rio!)nem maradhat említés nélkül.Egerbe most nem jutottam el, de jártam Pécsett, a kulturális fővárosban, Szigetváron a Zrínyi-emlékműveknél és a mindenkinek ajánlható gyógyfürdőben, majd a csodálatos természeti szépségű Orfűn.Szeptember végén három város-három nap jelentett újabb állomást: Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc a kutatásban.Az újabb hírekig üdvözlettel:kké

#8 Balázs Géza 2009. 10. 19. 15:58:57

Kedves Szemiotikusok! A következő évi Semiotica Agriensis konferenciát szegedi tagtársaink meghívták Szegedre. Az Agriensisből persze nem lenne Szegediensis, és csak egy évre mennénk, de szeretnénk megkérdezni a tagság véleményét. Eger szívünkhöz nőtt és nem szívesen hagyjuk el, de jövőre ott is felújítás lesz, tehát egy évre talán…
Egybéként Bencze Lóránt tanár úr meg Szomorra hívta meg a konferenciát, úgy, hogy a Gyermelyi Tésztagyár még szponzorálná is… talán… szóval ez is benne van még a lehetőségek tárházában.
BG

#9 Balázs Géza 2009. 10. 26. 14:50:13

Mindenkinek a figyelmébe ajánljuk Kerékjártó Ágnes írását: Látható vagy elmondható világ? Gondolatok a holland kultúra sajátos minőségéről. Élet és Irodalom, 2009. okt. 2. 17. oldal

#10 Balázs Géza 2009. 10. 30. 15:05:45

Megjelent a Vasi Szemle idei 5. száma, benne teljes terjedelmében a Józsa Péter-ülésszak anyaga!

#11 Balázs Géza 2009. 11. 10. 13:28:49

Készül a Társaság új kiadványa: A magyar nyelv szimbólumai – írások Kazinczyról, a nyelvújításokról, még a hónap végéig várunk írásokat.

#12 Balázs Géza 2009. 12. 9. 13:40:18

Szívós Mihály választmányi tagunk javaslata a jövő évi egri konferencia témájára és címére: Domináns jelek – domináns jelrendszerek. Mit szól hozzá a társaság?

#13 Balázs Géza 2009. 12. 23. 22:55:47

Minden szemiotikusnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

#14 Balázs Géza 2010. 02. 3. 19:50:16

Minden tagunknak ma postáztuk a Szemiotikai Tájékoztató 2010. 1. számát, benne csekkel a tagdíjfizetéshez. A szám már olvasható a honlapon is az Olvasmányok között! Benne van az egész év programja. Jó böngészést!

#15 Balázs Géza 2010. 02. 12. 15:36:26

KONFERENCIAFELHÍVÁS
Első körlevél

A Zsigmond Király Főiskola, a Magyar Szemiotikai Társaság és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ megrendezi első vallásszemiotikai konferenciát.
A konferencia időpontja: 2010. május 28. (péntek)
Helye: Zsigmond Király Főiskola
A tervezett program:
10.00 Köszöntő
10.15 Felkért előadók
13.00 Ebéd
14.00 További előadások
A konferenciára jelentkezni lehet elsősorban vallásszemiotikai, vallásfilozófiai vagy vallásantropológiai diszciplináris vagy interdiszciplináris kutatási eredményt bemutató előadással.
Az előadások időtartama: 20 perc, amelyet 10 perc szabad beszélgetés, vita követ.
Az előadások nyelve: magyar.
Az előadásokat a Vallástudományi Szemle megjelenteti, ezért azokat az előadás után 15 nappal a lap által megadott formában lehet leadni.
Jelentkezési határidő: 2010. március 31.
A jelentkezéseket a következő címre kell küldeni: szemiotika@szemiotika.hu

Budapest, 2010. február 8.
Bencze Lóránt egyetemi tanár, ZSKF
Voigt Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MSZT elnöke
Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára

#16 Balázs Géza 2010. 03. 4. 13:00:43

KONFERENCIAFELHÍVÁS
Első körlevél
A Zsigmond Király Főiskola (Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézete és Vallás, Társadalom, Politika Kutatóközpontja) a Magyar Szemiotikai Társaság és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ megrendezi az első magyar vallásszemiotikai konferenciát.
A konferencia időpontja:
2010. május 28. (péntek)
Helye: Zsigmond Király Főiskola
A tervezett program:
10.00 Köszöntő
10.15 Felkért előadók

2010. február 25-ig az alábbiak fogadták el a felkérést:

Aczél Petra
Balázs Géza
Bérczi Szaniszló
Izsák Norbert
Illyés Szabolcs
Lázár Imre
Luft Ulrich
Petőfi S. János
Újvári Edit
Voigt Vilmos

13.00 Ebéd
14.00 További előadások

A konferenciára jelentkezni lehet elsősorban vallásszemiotikai, vallásfilozófiai vagy vallásantropológiai diszciplináris vagy interdiszciplináris kutatási eredményt bemutató előadással.
Az előadások időtartama: 20 perc. Kerekasztal beszélgetés és vita követi az előadásokat délelőtt és délután.

Az előadások nyelve: magyar.
Az előadásokat a Vallástudományi Szemle megjelenteti, ezért azokat az előadás után 15 nappal a lap által megadott formában lehet leadni.
Jelentkezési határidő: 2010. március 31.

A jelentkezéseket a következő címre kell küldeni: szemiotika@szemiotika.hu
Budapest, 2010. február 8.
Bencze Lóránt egyetemi tanár, ZSKF
Voigt Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MSZT elnöke
Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára

#17 Balázs Géza 2010. 03. 12. 15:10:22

Ma 9.30-kor a Nemzeti Civil Alapprogram munkatársai helyszíni pályázati ellenőrzést tartottak a Társaságnál. Megállapították, és jegyzőkönyvbe is foglalták, hogy az NCA pályázattal kapcsolatban mindent példás rendben találtak, és gratulnak a Társaság munkatársainak.

#18 Balázs Géza 2010. 04. 20. 11:20:49

A vallásszemiotikai konferencia előadásainak állása 2010. április 20-án:
Voigt Vilmos: A vallás mint szemiotikai rendszer
Petőfi S. János: Az Énekek éneke mint kutatási téma
Luft Ulrich: Az állat jelentése az egyiptomi vallásban
Kiss Enikő: Egyiptomi mágikus rítusok kultúrantropológiai megközelítésben
Balázs Géza: Vallási szinkretizmus a mai Mianmarban
Aczél Petra: XXXXXXXXXxxxxx
Bérczi Szaniszló: Vallásos szimbólumok az eurázsiai művészetekben. Egy szentírás-tudományi és szemiotikai kutatómunka tematikai felépítésének bemutatása kommentárokkal
Frenyó Zoltán: Szent Ágoston jelelmélete és hermeneutikája
Lázár Imre: A szakrális szemiotika kérdései a bölcsészet határain innen és túl
Murvai Olga: Vallási szimbólumok értéke/értékelése heterogén vallási környezetben
Máté-Tóth András: Vallásdiskurzus Magyarországon.
Újvári Edit: „Éberen kell figyelnie minden jelre, amit adtál nekünk”. Avagy a vallási szimbólumok eredetének kérdéséhez

Horváth Katalin: A szó szakralitása – ünnep szavunk szócsaládja tükrében
Borbás Gabriella Dóra: Példabeszédek, példázatok, példázatszerű cselekedetek szemiotikája a Bibliában (Amikor Jézus úgy mond el egy példázatot, hogy meg sem szólal…)
Dallos Edina: ’Isten’, ’ikon’, ’ég’. A csuvas tura jelentéséről
Fűzfa Balázs: A kereszt(énység) szemiózisa Arany János Szondi két apródja című balladájában
Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról
Izsák Norbert: Vaskos kifejezések az igehirdetésben (Pázmány Pétertől a mai amerikai kisegyházi trendekig)
Illyés Szabolcs: Vallási tartalmak kódolása az új média eszközrendszereibe (Vallási és politikai jelkészlet egybecsengése az új médiában)
Lőrinczi Tünde: Bibliaértelmezési lehetőségek egy Jehova Tanúi közösségben
Papp Richárd: Az önirónia jelentéstartalmai zsidó és keresztény közösségek életében
Simon Zoltán: Az Alsó-Nyárádmente kultúraközi és vallási kommunikációs megismerése

#19 Balogh Anna 2010. 05. 11. 15:50:30

Én segítséget szertnék kérni.Ugyanis hiába keresem mindenhol nem találok semmit az RSI-rendszerről.Esetleg ha valaki tudna róla valamit mondani ,vagy hogy hol találhatnám meg azt megköszönném.

#20 Balázs Géza 2010. 08. 16. 22:07:57

Kedves Szemiotikusok! A konferenciára való jelentkezés lejárt. Kérünk mindenkit, aki szeretene jönni, hogy mihamarabb jelezze szándékát!

#21 sziszi 2011. 03. 13. 23:45:15

Mikor érkezik az új Szemiotikai Tájékozató?

#22 Pölcz Ádám 2011. 03. 16. 17:22:33

Kedves sziszi!
Az új Szemiotikai tájékoztató hamarosan olvasható lesz a honlapon, és nemsokára – szokás szerint – postai úton is küldjük a tagoknak.

#23 voigt vilmos 2011. 10. 25. 11:07:14

Időről időre fel kell frissíteni a honlapot. Erre a legjobb alkalom a közgyűlés előtti időszak.
Fel kell tüntetni a választmányi tagok nevét is.
Fel kellene tüntetni a Jelismervény eddigi kitüntetettjeinek jegyzékét is.
Fel kell tüntetni a jelenleg érvényes tagdíj összegét.
Most (november elején) már fel lehet tüntetni a szemiotikai MA oktatás jelenlegi helyzetét.
A tagok aktívabb hozzászólása is jó lenne.

#24 Csizmazia Tamás 2012. 02. 18. 17:38:40

Kedves Szemiotika iránt érdeklődők és tagok!!
Szabó Pál: Lakodalom, keresztelő, bölcső című regényéből írom a szakdolgozatomat, melyet leginkább a szemiotika szemszögéből szeretnék, illetve kell megközelítenem. Ha a témában hasznos ötleteket, vagy olyan könyveket, írásokat tudnának ajánlani, amely segítségemre lehet, azt nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Csizmazia Tamás

#25 Lily 2012. 03. 11. 22:47:15

Kedves Balázs,Koszonjuk a meghivast, es en szeretnek jonni, de nem talalok semmit lapot ahol fel lehetne iratkozni mar hallgatonak, nem eloadonak. Hol lehet jelentkezni hallgatonak? Koszonettel, Lily

#26 voigt vilmos 2012. 09. 17. 18:47:54

Megnéztem az 1 %-okról szóló híreket és nem egészen értem. Az elejét még igen, de amikor 92 ezer forinttá változott, már nem. Végül is hány évről van ilyen adatunk? Ami a folyamatos csökkenést illeti, ez abból ered, hogy kevesebb a pénzünk, kevesebb adót fizetünk, ebből kevesebb lesz az 1 %. Főként a nyugdíjas befizetők számának(egyébként nem érezhető)növekedése sem segít ezen. Azért hatékonyabban kellene kérnünk tagtársainkat!

#27 voigt vilmos 2012. 10. 2. 11:43:00

84 éves korában (szept 27. 2012) Brünnben elhúnyt Ivo Osolsobe, aki a Nemzetközi Szemiotikai Társaság vezetőségének egyik legelső (csehszlovák) tagja volt. (Szlovákia jóval később kapott önálló helyet a vezetőségben.) Osolsobe a brünni operettszínház egyik vezetője volt, szakterülete a színházi szemiotika, illetve a sokcsatornás operett kommnunikációja. Az”oszcilláció” fogalmát több előadásban mutatta be. A magyar szemiotikával ő is a kezdetek óta ápolt kapcsolatokat.
Amikor legelőször találkoztunk, ez úgy zajlott le, megírta, melyik vonattal utazik le az Adriához, nyaralni. A vonat áll egy fél órát a kelenföldi pályaudvaron, jöjjek oda, ő az egyik vagonablakban áll majd “jellegzetes cseh vigyorral az arcán”. Lehetetlen lesz eltéveszteni. Úgy is történt. Kiváló humorú, kedves ember volt.
Gyászjelentése Szent Ágoston szavaival kezdődik: “mi sem gyönyörködtetőbb annál, mint másoknak gyönyört okozni”. A gyászjelentés alján pedig ott egy fénykép: egy vonatablakban áll, két tenyerét kitárja és jellegzetes mosollyal az arcán néz ránk.
Megint eggyel kevesebben maradtak a modern nemzetközi szemiotika egykori élvonalából.

#28 Somorjai Noémi 2012. 10. 12. 13:53:44

Tisztelt Szemiotikai Társaság, hogyan és hol tudom a Gasztroszemiotika c. kötetet a könyvtárunknak beszerezni? Kérem, olvassák el az emailcímükre küldött levelemet.
Köszönettel Somorjai Noémi könyvtáros

#29 Pölcz Ádám 2012. 10. 17. 12:46:37

Kedves Somorjai Noémi!

A választ megküldtük.

Pölcz Ádám

#30 Hunvald Georgina 2012. 10. 28. 12:16:33

Kedves szemiotikusok!

Szakdolgozatom témájához szeretnék Önöktől segítséget kérni, amelyben a nyelvi humor jelenségét kívánom szemiotikai aspektusból vizsgálni. Eddig sajnos nem találtam releváns szakirodalmat a témában, ezért fordulok Önökhöz. Segítségüket előre is köszönöm! Hunvald Georgina

#31 szerk 2013. 02. 25. 18:38:31

Prof. Dr. Petőfi Sándor János nyelvész, a Maceratai Egyetem professzor emeritusa, a Bielefeldi Egyetem professzora, az MTA külső tagja 2013. február 10-én, életének 82. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2013. március 5-én, kedden du. 16-18 óra között lesz az MTA Nyelvtudományi Intézetének tanácstermében. (Budapest VI. ker. Benczúr u. 33.) Emlékét, szellemiségét megőrzik mindazok az egyetemek, főiskolák, szakmai társaságok, ahol életében kutatott, oktatott.
Hamvait szűk családi körben a Budapest VI. kerületi Avilai Nagy Szent Teréz templomban római katolikus szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

#32 Czabán György 2013. 05. 10. 19:39:29

Hol tudom a könyveket megvenni?

#33 Pölcz Ádám 2013. 05. 14. 10:34:13

Tisztelt Czabán Úr!

A könyveket az Örs vezér tere 11. fsz. 1. szám alatt található irodánkban lehet megvásárolni.

#34 KOME 2013. 07. 26. 06:42:41

Tisztelt MSZT tagok!

Nemzetközi, duplavak lektorálású kommunikációtudományi folyóiratunkba szemiotika témában is folyamatosan fogadunk tanulmányokat.

Folyóiratunk honlapja: http://komejournal.com
DOAJ: http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=89895&uiLanguage=en
Sherpa/Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=2063-7330&la=hu

Üdvözlettel,
Tóth János
co-EIC, KOME

#35 Voigt Vilmos 2014. 04. 18. 18:46:41

Tavaly nyár óta nem történt semmi?
Hol olvasható a Szívós Mihály átküldte magyar Peirce-bibliográfia?
Analóg vicc:
hol lakik egy átlagos bérházban a peirciánus szemiotikus?
Hát a másodikon, harmadikon, stb. (Ikon. – igérem, nem lesz több.)

#36 Bbarna 2016. 01. 24. 10:41:29

Mikor érezik meg az ezévi szemiotikai tájékoztató?

#37 Dr.Lőrincz Julianna 2016. 02. 20. 15:14:06

Nem hozzászólni szeretnék, hanem megrendelni (1 pld) a következő kiadványt:
Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD melléklet)
Köszönettel: Lőrincz Julianna

#38 iroda 2016. 03. 18. 22:35:10

Küldjük a könyvet, itt kérjük jelezni, hogy hová: iroda-kukac-e-nyelv.hu, ill. a http://www.e-nyelv.hu webboltjában is meg lehet rendelni. szemiotika.hu

#39 Voigt Vilmos 2020. 02. 28. 17:54:32

Az előbbi évtzizedben csak ennyit özentünk egymásnnak

#40 Strömsaether Ágnes 2020. 12. 22. 15:01:05

Tisztelt Magyar Szemiotikai Társaság és kedves Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy elképzelhető-e, hogy a közeljövőben elérhetővé válna a Szemiotika Mesterszak levelező, esetleg távoktatásos tagozaton. Úgy gondolom, az, hogy e szak csak nappali képzésen elérhető, kissé – vagy nagyon is – elefántcsonttoronyba zárja ezt az interdiszciplínáris tudományt sok érdeklődő elől, akik szívesen tanulnák is, nem csak olvasnának róla. Érdekes és izgalmas, sőt, talán gyümölcsöző is lehetne, ha esetleg több alapszakos végzettséggel, vagy mesterszakkal, vagy több élettapasztalattal rendelkező felvételizők is megmérettethetnék magukat és esetleg lehetőséget kapnának e mesterszak tanulásához, akkor is, ha már dolgozó emberek. Önök mit gondolnak erről, elképzelhető, hogy nyílni fog a torony kapuja? Válaszukat köszönöm! S. Á.

#41 voigt vilmos 2021. 05. 31. 18:33:09

Megint megnéztem az (újabb) üzeneteket. Érdekesek, de továbbra sincs információ arról. mi történt a felvetett problémákkal. És azt sem tudjuk meg, mi lett rendezvényeinkkel a vesztegzár alatt?

#42 Szívós Mihály DSc 2021. 08. 24. 11:42:44

Strömsaether Ágnes részére
Kedves Hölgyem!
Az üzenőfalon megfogalmazott felvetése nagyon érdekes. Ésszerű javaslatát arról, hogy a szemiotikát levelező szakon is el lehessen végezni, az illetékesekhez is eljuttatom.
Köszönettel,
Szívós Mihály

#43 Szőllősy-Sebestyén András 2022. 04. 16. 00:49:56

Szemiotikusok figyelmébe: egy bekezdés Hetényi Zsuzsa facebook posztjából, az ukrajnai háború napjaiban: “A pétervári nemzeti könyvtár egyik munkatársa, meséli, Jurij Lotman irodalomtudós születésének 100. évfordulójára kiakasztotta a tudós képét, amiért megvádolták és elbocsátották. Mint kiderült, Lotman a megszólalásig hasonlít Mark Twainre, és azt hitték, az ő képét tette ki, márpedig Mark Twain szélsőséges baloldaliként tiltólistás. Amikor a tévedés kiderült, semmi nem változott, a kolléganő elbocsátása érvényben maradt.”

#44 Váczy Flóra 2022. 10. 28. 08:50:59

Tisztelt Magyar Szemiotikai Társaság Tagok!

Az ELTE Orosz Tanszékével levelezve azt az információt kaptam, hogy az egyetem nem tervezi levelező tagozaton is elindítani a Szemiotika MA-t.
Kérem vegyék fontolóra a levelező tanrend indítását, hiszen szemiotika mesterszakra Magyarországon egyedül az ELTE-n lehet belépni.
Sok olyan érdeklődő lehet, aki számra csak a tömbösített, kéthetente egy alkalommal meghirdetett tanrendi forma megoldható, nem csak a munkahelyi kötelezettségek miatt, hanem mert nem feltétlenül tudnak Budapestre költözni, vagy heti szinten Budapestre ingázni a képzés idejére.

Üdvözlettel:
Váczy Flóra

Új hozzászólás