Szívós Mihály (szerk.)

Jeltudós a katedrán

Magyar Szemiotikai Társaság

Budapest

103 oldal

Tanulmányok a szemiotika oktatásáról

A jeltudomány iránti érdeklődés hazánkban is fokozatosan erősödik. Ez érthető módon szükségessé teszi egyrészt az eleven oktatói tapasztalatok megosztását, másrészt pedig az oktatási módszerek megújítását. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szemiotika tanításában is helye van a feladatok megoldásán alapuló tudásátadásnak. Emellett érdemes elemezni a hallgatók figyelmét jobban felkelteni képes témákat is, különösen azokat, amelyeknek a bemutatásával az oktatók már próbálkoztak a gyakorlatban.
Jelen kötet az első magyar nyelvű, önálló tanulmánygyűjtemény, amely a szemiotika oktatásával foglalkozik. A szerzők egy tartós együttműködési és fejlesztési folyamat nyitányának szánják, nem
pedig kuriózumnak.

A kötet ingyenesen letölthető innen.

A Jeltudós a katedrán 2. kötete elérhető itt.Új hozzászólás