Szívós Mihály

Fordulópontok a hallgatólagos tudás és a tudattalan felfedezés-történetében. A hallgatólagos tudás általános elmélete

Magyar Szemiotikai Társaság -- Loisir Kiadó

2017 Budapest

334 oldal

Irodánkban: 2500 Ft

A hallgatólagos tudás iránti tudományos érdeklődés az elmúlt húsz évben töretlenül nőtt. Ez mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a múlt század kilencvenes éveiben újra felfedezték a kiemelkedő magyar származású filozófus, Polányi Mihály gondolkodói életművét, amelynek meghatározó része a hallgatólagos tudás elmélete.

Napjainkban sokasodnak azok a gyakorlati területek, amelyeken hatékonyan alkalmazzák az e tudásfajtáról már rendelkezésre álló eredményeket — mint például a vezetéstudomány vagy a pedagógia. Mindez sürgetővé tette az elmélet előzményeinek széleskörű feltárását, újrapozicionálását és általános érvényű filozófiai és tudáselméletként való elismertetését. E művében a szerző arra vállalkozott, hogy bemutassa azokat az eszme- és filozófiatörténeti vívmányokat, amelyek egyrészt fordulópontokat képeztek a hallgatólagos tudás és a tudattalan felfedezésének mintegy kétezer-ötszáz éves történetében, másrészt pedig jól felhasználhatók az elmélet továbbfejlesztéséhez.

A könyv második része bemutatja a hallgatólagos tudás általános elméletét, amely az elmélet Polányi Mihály megalkotta változatának egyrészt továbbfejlesztése, másrészt pedig radikális meghaladása. Az új elmélet céljai között szerepel e tudásfajta alkalmazásának jelentős megkönnyítése is. A művet haszonnal forgathatják a szakmai tudásukat mélyebben megalapozni kívánó pszichológusok, pszichiáterek és pedagógusok is.3 hozzászólás

#1 Dr. Lőrincz Jenő 2023. 09. 11. 11:04:00

Szeretném megvásárolni ezt a könyvet.

#2 Dr. Lőrincz Jenő 2023. 09. 11. 11:05:27

természetesen más kiadványokat is, de nem atlálom a honlapon az iroda címét, a fogadóórákat.

#3 Dr. Lőrincz Jenő 2023. 09. 20. 14:43:06

Hozzászólás

Új hozzászólás