kazinczy-kötet

Balázs Géza (szerk.)

A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól

In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 21.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2009 Budapest

143 oldal oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Irodánkban: 1800 Ft

A kötet Kazinczy Ferenc teoretikusságát, Kazinczy és a nyelvújítás hatását, a magyar nyelv sokféle szimbolizációját elemzi művelődéstörténeti, irodalom- és nyelvtudományi megközelítésekkel, valamint tartalmazza a 2009. évi magyar nyelv éve jeltudományi bemutatását.

Tartalom:

Előszó:
Balázs Géza: Nyelv- és jeltudományi gondolatok Kazinczyról

Tanulmányok:
Kováts Dániel: Kazinczy Ferenc példája
Balogh Piroska: Szöveg és kép interakciója: Kazinczy poétikai gyakorlata Szerdahely György Alajos poétikaelmélete tükrében
Szikszainé Nagy Irma: Kazinczy Ferenc, a stílus teoretikusa és művésze
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc – avagy történelem- és világszemléletünk néhány aktuális kérdése
Dede Éva: Ferenc és Sophie
Nagy L. János: Kazinczy Ferenc alakja Weöres Sándor Psyché című szövegében
Fehér József: Kazinczy és Tokaj
Veszelszki Ágnes: A nyelvújítás egyik szóalkotási módja, a szóelvonás
Pusztay János: Nyelvújítás a finnugor népeknél
Balázs Géza: A magyar nyelv szimbolizációja
Voigt Vilmos: Himnuszok, nemzeti dalok – pénzek. A magyarság jelképeihez
Dede Éva: A magyar nyelv emlékművei
Nyiri Péter: A Magyar Nyelv Múzeumának históriája
H. Tóth István: A magyar nyelvért a magyar nyelv évében csehországi környezetben
Pölcz Ádám: „Szépség és azonnal megnyíló látvány”. A Kazinczy-emlékév eseménytörténete
Vasné Tóth Kornélia: Rejtvény

SzerzőinkÚj hozzászólás