Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 15-16.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2008 Budapest - Eger

390 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A megegyező című konferencia előadásainak gyűjteménye.

Tartalom

 • Voigt Vilmos: Ajánlás: tovább a magyar szemiotika útján! 

Az abdukció

 • Petőfi S. János: Az abdukció szerepe a „face to face” kommunikációban és a szöveginterpretációban
 • Benkes Zsuzsa: Kreatív gyakorlatok az abduktív jelentéstulajdontáshoz
 • Bencze Lóránt: Az abdukcióról – antropológiai nyelvészeti szempontból
 • Balázs Géza: Az abdukció a modern nyelvtudományban, valamint igazolása Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász-ában
 • Nemesi Attila László: Abdukció és implikatúra: az informális következtetések logikája
 • Zsélyi Ferenc: Az abdukció cselekményformáló szerepe a XIX. század végi pszichopatológiában, kriminológiában és detektívtörténetekben – a regény technologizálódása és az irodalom szemiotikai fordulata
 • Újvári Edit: Az abdukció jelentősége a tipológiai szimbolizmusban
 • Pappert Mariann: A jelentéstulajdonítás aspektusairól – Az apátia fogalmának értelmezése I. A. Goncsarov Oblomov című regényében

Szimbolizáció

 • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A szimbolizáció pragmatikájához. Szociális jelenségek interiorizációja szimbólumok segítségével
 • Büky László: A szóképértelmezés lehetőségéről
 • Tokaji Ildikó: A térképjelek reprezentálása
 • Veszprémi Eszter: A nyíregyházi Morgó temető szemiotikájának tanulságai
 • Hulyák-Tomesz Tímea: Borkóstolás – borjellemzés
 • Kiss Róbert Richard: Búcsúzási szokások a nemzetközi repülőtereken

Szemiotika és nyelv

 • Pátrovics Péter: Szemiotika és aspektológia. A szemiotika és az aspektológia kapcsolódási pontjairól
 • Ardamica Zorán: Intermediális szöveg betonkeverőre – FINISH Concerto for
 • Hoványi Márton: Szavak az inkvizíció színe előtt
 • Schirm Anita: A ‘hát’ diskurzusjelölő partikula használata
 • Csepeli Zoltán: Szemiotikai határjelenségek a sensusalapú tipológiában
 • Szücs Márta: Frazeológiai egységek jelentésének értelmezése dinamikus jelentésmodell segítségével
 • Dede Éva: A kétkulacsos kópé – avagy adalékok a vicc jelentéséhez
 • Horváth Zoltán: Filmbeszéd
 • Deák-Sárosi László: Reprezentáció és jelentéstulajdonítás a mozgóképpel kapcsolatban
 • Szayly József: Az új évezredben új kihívások előtt a közszolgálati média
 • Benyhe István: A humán alapú tehetségfejlesztés egy sajátos kísérlete
 • Szekeres Adrienn: Ny. A. Nyekraszov alkotói munkásságának hatása Dosztojevszkij művészi világára. Az Időjárásról című versciklus szemiotikája ‘A Karamazov testvérek’ és a ‘Bűn és bűnhődés’ ábrázolása felöl
 • Kuna Ágnes: Az autósiskolák neveiről és emblémáiról

Szemiotika és társadalom

 • Veszelszki Ágnes: 20. század eleji „marketing”, avagy meggyőzési stratégiák a Nyugat hirdetésszövegeiben
 • Balázs László: Hálózatok szerepe a szemiotikában. A hálózatok értelmezései
 • Kovács Dóra: A macskák és a közlekedés
 • Szalai Nikoletta: „Amikor szerda éjjel táncra kelnek a jelöltek”
 • Mészáros Mariann: Képtelen testek
 • Szabó Csaba: A képbe merevített mozdulat
 • Vanyur Zsófia: Börtönbe zárt diskurzusok
 • Sóskuti Zoltán: A „tánc” jelentése. Bevezetés a társasági táncok szemiotikájába
 • Németh Zoltán: A szigligeti JAK-táborok szemiotikája

Szemiotikai dokumentumok

 • Voigt Vilmos: Egy jó előjel a közelmúltból – Sebeok, Thomas A.: Prefigurements of Art
 • Majláth Orsolya: Mit ér az ősz jelek nélkül?

AbstractsÚj hozzászólás