Büky László

Lírai én a tárgyi és szellemi világban

Magyar szemiotikai tanulmányok 45.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere

A tanulmánygyűjtemény egésze a felsőoktatás minden szintjén használható jelentéstani, stilisztikai, szövegtani, kommunikációelméleti és irodalomtudományi tanulmányok kiegészítésére és elmélyítésére, s mindemellett a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat.

Tartalom

I. A lírai személyiség kiléte
A más nevében való beszélés jellemzői a Füst Milán-lírában

II. A lírai személyiség testi valójában
Testrészek kontingenciái és értékállapotaik Füst Milán költői nyelvében
(Lírai) enni- és innivalók Füst Milán verseiben
“Ott látunk rákot enni nyolca papot…” – Ínyencségek Füst Milán-művekben

III. A lírai személyiség térben és időben
Tájábrázolás Füst Milán lírájában
“A sötétség felé szalad vonatom” – Az utazás Füst Milán lírájában
Az idő ábrázolása Füst Milán lírájában

IV. A lírai személyiség testi-lelki állapota
A menekülés képzete Füst Milán lírájában
Motívumrend egy Füst Milán-versben
“[…] hallgatag király: rejtélyes elmulás!” – Füst Milán halálábrázolása

V. A lírai személyiség személyi és társadalmi kapcsolatai
“Felségnek szólítasz – ez jól esik” – Megszólításviszonyok Füst Milán Negyedik Henrik című királydrámájában
Az ünnep főnév környezetkíséretéről a XIV–XX. századi irodalmi nyelv alapján

A hivatkozások mutatója
A tanulmányok megjelenésadataiÚj hozzászólás