Voigt Vilmos és Balázs Géza (szerk.)

A magyar jelrendszerek évszázadai

Magyar szemiotikai tanulmányok 1.,

Magyar Szemiotikai Társaság

1998 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 1000 Ft

Irodánkban: 750 Ft

A kötet a magyar jelrendszerek történetét mutatja be.

A kötetben szereplő tanulmányok:

 • Voigt Vilmos: A magyar jelek és jelrendszerek évszázadai
 • Gráfik Imre: Legősibb jeleink: tulajdonjelek, rovásjelek
 • Hoppál Mihály: Az ősi magyar hitvilágról
 • Török József: A templomszentelés keresztény jelrendszere
 • Bertényi Iván: Heraldika és szemiotika
 • Keszler Borbála: Írás-jel. A magyar írásjelhasználat története a 15-16. században
 • Mészáros András: Az eperjesi filozófusok a magyarországi
 • Gazda Klára: A 19-20. századi székelyföldi népviselet jelei
 • Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Nemzeti és politikai szimbólumok változásai a 20. században
 • Orosz Magdolna: Narratív struktúrák filmen és irodalomban, avagy Esti Kornél, a filmhős
 • Balázs Géza: A rendszerváltozás időszakának politikai-közéleti szemiotikai-nyelvi jelenségeiből
 • Voigt Vilmos: Mit tudunk a magyar jelek évszázadairól? Hogyan  használjuk e jelvilágot?


Új hozzászólás