Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Társadalom és jelek – 2. (javított) kiadás

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

277 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A Társadalom és jelek című tanulmánykötet 2. (javított) kiadása.

A kötetben szereplő tanulmányok

 • Voigt Vilmos: Őrségváltás

 • Petőfi S. János-Szépe György-Voigt Vilmos: Pódiumbeszélgetés a szemiotika jelenéről

A szemiotika elméletéhez

 • Domány Judit: Jelek és értékítéletek az ókortudományban

 • Zsélyi Ferenc: A reprezentáció és a megértés szemiotikai modelljei

 • Kántor Györgyi: Kommunikációs modellek nyelvész szemmel

 • Ágnes de Bie-Kerékjártó: A nem verbális humán kommunikáció nyelvi leírásának kérdései

 • Aczél Petra: Az érvelés szemiotikája

 • Balázs Géza: Interkulturális hatások a jelhasználatra

 • Grünceisz Zsuzsanna: Az ember tárgyai tükrében

 • Petőfi Sándor János: Multimediális szövegek analitikus megközelítése a szemiotikai textológia elméleti keretében II.

 • Benkes Zsuzsa: Kreatív gyakorlatok szerepe a szövegértésben

 • Takács Szilvia: Szemiotikai szövegtan az irodalomórán

 • Dede Éva: Szemiotika a világhálón

Szemiotika, kultúra, vallás

 • Bencze Lóránt: A teológus Joseph Ratzinger szemiotikája

 • Sánta Anikó: Az áldozat értelmezései az Újszövetségben

 • Domány Judit: Az ókori görög olimpiai játékok szemiotikájáról

 • Tokaji Ildikó: A reklám és a térkép kapcsolata

 • Viszlay Anita: Integrált jelrendszer a promóciós csatornákon

 • Domahidi Orsolya: Figyelemfelkeltés a reklámban

 • Andok Mónika: A hírek mint kulturális szimbólumok

Szemiotika és nyelv

 • Boronkai Dóra: A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében

 • Dallos Edina: Madzsar és venger

 • Juhász Péter: A találós kérdések mint kibontásra váró metaforák

 • Veres Anna: Látható humor Karinthy Frigyes “karikatúráiban”

 • Veszprémi Eszter: A madárnevek szemiotikája

Szemiotika és irodalom

 • Kondor-Szilágyi Mária: “Füst, füst és semmi más…”

 • László Zsuzsa: Felejtsd el a Hamletet

 • Mráz Attila Gergely: Jel, erotika és értelmezés Shakespeare Otthellójában

 • Boros Lili: Képtípusok és vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében

 • Kovács László: Tükörben lakni

 • Tomesz Tímea: A sötétség motívuma Dsida Jenő költészetében

 • H. Varga Gyula: Az Eszterházy Károly Főiskola jelképeiÚj hozzászólás