Büky László

Dolgok, tárgyak, személyek

Magyar Szemiotikai Társaság

2022 Budapest

Bolti ár: 2500

Nyelvtörténeti tanulmányai adják Büky László e kötetének anyagát. A könyv harmincegy szó, illetőleg szókapcsolat etimológiáját tartalmazza.

Némelyik a korai magyar bibliafordításokban (Müncheni Kódex, Bécsi kódex: adeſpes, megko̗uè2edet è nepnèc o̗ ʒu̇uo̗c, Jessze) vagy másutt fordul elő, így a Laskai Sorokban (1433): ÿſtennek teſte ÿdeſegh. A latin, esetleg a görög megfelelők, a későbbi fordítások figyelembevételével történik a szómagyarázat, mint a Jessze (héber Jisaj, a latinos Isai, a görög Ἰεσσαί, a héberes Jesajáhú) esetében.

Több szófejtés az Erdélyi magyar szótörténeti tár anyagának magyarázatlan kifejezéseinek jelentését tárja föl: folio ora, garkű, keö Bors; mezes Ken­der mag fossa, kukorló szarka fészek bástya, teöreökleö. Néhány szó vagy kifejezés nyelvjárási hátterű: bosnyáknyaku, zsidó nyelü ké̬is, csinógli, mosolog, mind a ragajja; Vosseggw és rézfaszú. A szófejtések nem csupán hangtani, szótani, mondattani alapon állnak, szükséges hozzájuk a művelődéstörténeti háttér. Például a folio ora nem ’folyó óra’, vagyis víz lecsorgásával kapcsolatos, hanem a foliot mint tech­nikai szerkezet szabályozza, a mezes Kender mag fossa a korabeli orvosság (méz­zel kevert kendermagpép).

A tanulmánygyűjtemény egésze a felsőoktatás minden szintjén használható a magyar nyelvtörténeti tanulmányok kiegészítésére és elmélyítésére, továbbá a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat a hazai tudományosság képviselői mellett.

A kiadvány megvásárolható a www.e-nyelv.hu oldal online könyvesboltjában.Új hozzászólás