Balázs Géza és Voigt Vilmos (szerk.)

Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok

Magyar szemiotikai tanulmányok 3.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2000 Budapest

224 oldal

Bolti ár: 1000 Ft

Irodánkban: 750 Ft

Interdiszciplináris tanulmányok a szemiotika, a nyelv, a jog és a politika határterületeiről.

A kötetben szereplő tanulmányok:

 • Voigt Vilmos: A nyelvsziget (szigetkultúra) védelme 
 • Balázs Géza: Nyelvpolitika – nyelvvédelem. Eszmék, jogi törekvések, mozgalmak, szimbólumok 
 • Szépe György: Tézisek a magyar nyelvről 
 • Szépe György és Derényi András: Tézisek a magyar nyelvről az emberi nyelvi jogok keretében 
 • Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: Az utca beszéde és viszonya a legitimitáshoz 
 • Schubert Gabriella: Nyelv, kultúra és identitás a Kárpát-medencében 
 • Szabó Irén: A keresztvetés mint a magyar görög katolikus vallásgyakorlat egy gesztusa 
 • Liszka József: A (cseh)szlovákiai magyarság önmeghatározásának jelképrendszeréhez 
 • Halász Albert: Szlovéniai magyar ünnepek – szlovén ünnepek jelviszonyai 
 • Szapu Magda: Önkifejezés a mai magyar ifjúsági csoportkultúrákban. Konfliktusmegelőzés 
 • Kincses Kovács Éva: Bábeli jelek Sziveri János, vajdasági magyar költő életművében 
 • Bódi Zoltán: Az informatikai nyelvhasználat jelei és kommunikációs konfliktusai 
 • Grétsy Zsombor: Új képírás felé? 
 • Voigt Vilmos: A nyelv politikai védelmének kiterjesztése 


Új hozzászólás