Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás

Inter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK

2013 Budapest

142 oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: kereskedelmi forgalomba nem kerül, kiszállítás Budapesten megbeszélt helyszínre: 2.500 Ft

Diszciplínák és metszéspontok

Tartalom

Előszó

Bagó Péter – Muráth Judit: A gazdasági válság sajtóhíreinek hálózatalapú vizsgálata
Bakó Béla: Diskurzusok hálójában
Balázs Géza: Humorhálózatok. A humor hálózattudományi nézőpontból
Bóta András – Krész Miklós – Pluhár András: A szóhálózatok közösségstruktúrája
Ifj. Czékus Jób: Kontingencia és intencionalitás a zenei improvizáció hálózatában
Feleky Gábor Attila: A hálózatkutatás kialakulása a hispán világban
Laki Ildikó: A fogyatékossággal élő emberek társadalmi hálói
Németh Zoltán: Hálózatelmélet és irodalomtudomány
Simon Levente: Egy székelyföldi kisrégió civil hálózatának fejlődése
Szőke Viktória: A településföldrajzi hálózatok vizsgálatának lehetséges szempontjai és módszerei
Szvetelszky Zsuzsanna: Hálózatok: a kollektív önkép metaforái a szépirodalomban
Balázs Géza: A magyarországi hálózatkutatás eseménytörténete
A tanulmányok szerzőiÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények