Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes (szerk.)

A magyar szemiotika negyedfél évtized után

In: Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2005 Budapest - Eger

295 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

A magyarországi szemiotika története és területei.

A köteben szereplő tanulmányok:

 • A szemiotika hasznáról és káráról

A szemiotika elméletéhez

 • Voigt Vilmos: A mai magyar szemiotika kialakulása. Előzmények és következmények

 • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A szemiotikai elemzés mint szociokulturális változások jelzője

 • Gráfik Imre: A műtárgyelemzés szemiotikai lehetőségeir

 • Solti Gergely − Szekeres Adrienn: Jelrendszerek újraformálása Dosztojevszkij alkotásaiban (matematika és folklór)

 • László Melinda – H. Varga Gyula: Nem verbális jelek verbalizálása magyar írók elbeszéléseiben

 • Balázs Géza: Mindennapi szemiotikai rendszereink

Szemiotika és nyelv

 • Büky László: A stílus mibenlétéhez

 • Boross Viktor: TündérVölgy. A verbális agresszió stilisztikája

 • Bédi János: Nyelvi agresszió az egyetem falain – a BTK és a TFK férfivécéinek falfirkái

 • Kristóf Ibolya: A pad vagy Egy pad. Szövegkiegészítéses vizsgálatok Hajnóczy Péter A pad című írása kapcsán

 • Nagy Levente Péter: Metafora és gépi értelem („Megértheti-e” a számítógép a metaforát?)

 • Csíkány Andrea: Kódváltás, kódváltogatás és kódkeverés

 • Pál Helén: Jelentésbeli tájszavak a bukovinai székelyek nyelvjárásában

 • Szabadi Tibor: Fordítás vagy ferdítés. Az eszperantó mint közvetítő nyelv és az internet adta lehetőségek

Szemiotika és folklór

 • Németh Balázs: Szemiotikai megjegyzések a cseremiszek hiedelemrendszeréhez

 • Dallos Edina: A mesei legkisebb fiú szemantikájához

 • Takács Szilvia: A tér, idő és a szereplők rendszere az epikus ráolvasó imádságokban

Szemiotika és tér

 • Barna Béla: Besztercebányai egyetemi hallgatók mentális térképei Európáról

 • Tokaji Ildikó: Tér – kép – látás

Szemiotika, multimedialitás, média

 • Csepeli R. Zoltán: A multimediális szövegek osztályozásáról

 • Petőfi S. János: Multimediális szövegek analitikus megközelítése

 • Benkes Zsuzsa: Multimediális szövegek elemzésének előkészítése kreatív gyakorlatokkal

 • Szőllőssy Noémi: Intertextualitás az Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés című filmben

 • Hortobágyi Fruzsina: HVG – avagy Hogyan Vizsgálhatjuk szöveGként a HVG-borítókat?

 • Bódi Zoltán: Egy emotikonszótár tapasztalatai

 • Veszelszki Ágnes: Dinamikus emotikonok

 • Gere Villő: Manipulációs eszközök a televíziós reklámokban

Képek a konferenciárólÚj hozzászólás