Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes (szerk.)

A magyar szemiotika negyedfél évtized után

Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2005 Budapest - Eger

295 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

A magyarországi szemiotika története és területei.

A köteben szereplő tanulmányok:

 • A szemiotika hasznáról és káráról 

A szemiotika elméletéhez

 • Voigt Vilmos: A mai magyar szemiotika kialakulása. Előzmények és következmények 
 • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A szemiotikai elemzés mint szociokulturális változások jelzője 
 • Gráfik Imre: A műtárgyelemzés szemiotikai lehetőségeir 
 • Solti Gergely − Szekeres Adrienn: Jelrendszerek újraformálása Dosztojevszkij alkotásaiban (matematika és folklór) 
 • László Melinda – H. Varga Gyula: Nem verbális jelek verbalizálása magyar írók elbeszéléseiben 
 • Balázs Géza: Mindennapi szemiotikai rendszereink 

Szemiotika és nyelv

 • Büky László: A stílus mibenlétéhez 
 • Boross Viktor: TündérVölgy. A verbális agresszió stilisztikája 
 • Bédi János: Nyelvi agresszió az egyetem falain – a BTK és a TFK férfivécéinek falfirkái 
 • Kristóf Ibolya: A pad vagy Egy pad. Szövegkiegészítéses vizsgálatok Hajnóczy Péter A pad című írása kapcsán 
 • Nagy Levente Péter: Metafora és gépi értelem („Megértheti-e” a számítógép a metaforát?) 
 • Csíkány Andrea: Kódváltás, kódváltogatás és kódkeverés 
 • Pál Helén: Jelentésbeli tájszavak a bukovinai székelyek nyelvjárásában 
 • Szabadi Tibor: Fordítás vagy ferdítés. Az eszperantó mint közvetítő nyelv és az internet adta lehetőségek 

Szemiotika és folklór

 • Németh Balázs: Szemiotikai megjegyzések a cseremiszek hiedelemrendszeréhez 
 • Dallos Edina: A mesei legkisebb fiú szemantikájához 
 • Takács Szilvia: A tér, idő és a szereplők rendszere az epikus ráolvasó imádságokban 

Szemiotika és tér

 • Barna Béla: Besztercebányai egyetemi hallgatók mentális térképei Európáról 
 • Tokaji Ildikó: Tér – kép – látás 

Szemiotika, multimedialitás, média

 • Csepeli R. Zoltán: A multimediális szövegek osztályozásáról 
 • Petőfi S. János: Multimediális szövegek analitikus megközelítése 
 • Benkes Zsuzsa: Multimediális szövegek elemzésének előkészítése kreatív gyakorlatokkal 
 • Szőllőssy Noémi: Intertextualitás az Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés című filmben 
 • Hortobágyi Fruzsina: HVG – avagy Hogyan Vizsgálhatjuk szöveGként a HVG-borítókat? 
 • Bódi Zoltán: Egy emotikonszótár tapasztalatai 
 • Veszelszki Ágnes: Dinamikus emotikonok 
 • Gere Villő: Manipulációs eszközök a televíziós reklámokban 

Képek a konferenciárólÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények