Ikonikus

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Ikonikus fordulat a kultúrában

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 18–20.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2009 Budapest - Eger

477 oldal

Bolti ár: 2100

Irodánkban: 1800

A megegyező című konferencia előadásainak gyűjteménye.

Tartalom

Előszó

Ikon – jelentés – ikonikus fordulat

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Ikonikus fordulat vagy valami más?
Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa: Ikon – jelentés – ikonikus fordulat
Bencze Lóránt: A képek hatalma. Az ikonicitás antropológiai dimenziója és kommunikációs funkciója
Benczik Vilmos: Az ikonikus fordulat árnyoldalai
Gráfik Imre: „Kézműves ABC” – Tárgyak olvasata. A céhjelvények szemiózisáról
Zsélyi Ferenc: „Amikor a képeknek elered a nyelvük: a látvány retorikája a sokszorosított és a digitális kép korában”
Dede Éva: Énbemutatás és az ikonikus fordulat – amikor a képek beszélnek
Hámori Ágnes: Az ikonikusság néhány jelensége a beszédaktusokban
Tóthová, Andrea: The Return of the Maternal as Female Transgression: Reading Shakespeare’s Titus Andronicus
Szirmai Éva: Ikonok temetése. A közép- és tömegkultúra lázadása
Tóth Szergej: A szovjet ikon
Schirm Anita: Az óriásplakátok nyelve
Szívós Mihály: Az ikonicitás és az interikonicitás általános szemiotikai elmélete
Máthé Dénes: A nyelvi képek szemiotikai vizsgálatához
Kiss Róbert Richard: Országkép és országimázs – a turisztikai marketingszervezetek szimbólumrendszere

Ikonitás az irodalomban

Büky László: Egy látvány nyelvi képe(i)
Vitányi Borbála: A szöveges ábra mint a nyelvi és képi kommunikáció egy lehetősége a középmagyar korban
Hoványi Márton: Ikonikus fordulatok A Karamazov testvérekben
Dósa Annamária: A félelem és a borzalom képei, avagy a horror megjelenési formái
Kun János Róbert: Kép és szöveg kapcsolata: irányított értelmezési lehetőségek

Ikonitás a tömegkommunikációban

Andok Mónika: Ikonische Wendung vs pictorial turn – értelmezési keretek a médiaképekhez a társadalmi kommunikáció kontextusában
Balog Viktória: Multimedialitás egy közismert terméken
Balázs László: Lapítsd le a piramist! – avagy a szervezetkutatás módszertanának szemiotikai aspektusa
Veszelszki Ágnes: Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása a felső tagozatosok írására

Ikonitás a művészetekben

Balázs Géza: Képes népszokások. Képi fordulat a graffitiben
Újvári Edit: A képi fordulat és az absztrakt festészet teóriái. Kandinszkij, Malevics és Mondrian kép-koncepciói
Bérces Emese: A kortárs zenei jelek szemiotikája
Ta Bich Thuy: Az „ao dai” mint a vietnami kultúra öröksége

Egyéb tanulmányok

Földvári Melinda: A magyar nyelv színnevei és színjelentéseik. www.szinszotar.hu
Borbás Gabriella Dóra: A személynevek jelentéseinek funkciója a Bibliában – a Biblia történetmondásainak szempontjából
Kuna Ágnes: Az orvosi vény alakulása a kezdetektől napjainkig
Angyal László: Szinkron nyelvészeti módszerek alkalmazása a helységnévkutatásban
Nagy Levente: Ikonikus fordulat a nyelvi bűnök vizsgálatában
Petercsák Tivadar: Az egri vár napja ikonológiája
Szayly József: Új úton a Petőfi Rádió
Veszprémi Eszter: Temetői szemiotika itthon és külföldön

Szerzőink
Abstracts
Rezümék1 hozzászólás

#1 admin 2009. 10. 27. 13:06:25

Hozzászólás

Új hozzászólás