Balázs Géza -- Lengyel Klára (szerk.)

Grammatika és oktatás — időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat.

Magyar szemiotikai tanulmányok 41-42.,

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék -- Inter (IKU) -- Magyar Szemiotikai Társaság

2018

438 oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A kötetben szereplő tanulmányok célja: a nyelvpedagógia, az anyanyelv-pedagógia támogatása — “a nyelvtan életre keltése” — nyelvtudományi megalapozással, széleskörű kitekintéssel, elméleti hátterek és tapasztalatok bemutatásával.

A témákat jellemzi a mondatközpontúság, több tanulmány is foglalkozik mondatelemzési módszerekkel. A hagyományosnak mondható strukturális megközelítéseket főleg funkcionális és kognitív, egyes esetekben a szociolingvisztikai megközelítések egészítik ki. Az anyanyelv-pedagógia módszertanában a kreatív példák kerültek előtérbe. A jelnyelvi tanulmányok siket gyermekek nyelvértési és -használati sajátosságait, valamint oktatásuk kérdéseit elemzik. Kötetünket elsősorban a nyelvtanoktatásért elkötelezett magyartanároknak szánjuk.

A kötetet megvásárolhatja az e-nyelv.hu oldal könyvboltjában.Új hozzászólás