Balázs Géza -- Pölcz Ádám -- Terdikné Takács Szilvia (szerk.)

Színházszemiotika

Magyar Szemiotikai Társaság

2023 Budapest

260 oldal

Bolti ár: 4000 Ft

A negyedszázada Voigt Vilmos és Balázs Géza szerkesztésében indult Magyar szemiotikai tanulmányok 60. kötete a 21. Semiotica Agriensis konferencia előadásainak válogatott tanulmányait tartalmazza. A színházelméleti írások mellett szemiotikai tárgyú elemzések is mutatják a színházszemiotika mai érvényességét.

Balázs Géza – Pölcz Ádám – Terdikné Takács Szilvia (szerk.)

Milyen jelrendszereket használunk?

MSZT-IKU

2022 Budapest

212 oldal

Bolti ár: 3500 Ft

Áttekintés a szemiotika mai lehetőségeiről

Szívós Mihály (szerk.)

Jeltudós a katedrán 2.

Magyar Szemiotikai Társaság

2022 Budapest

116 oldal

Tanulmányok a szemiotika oktatásáról

Büky László

Dolgok, tárgyak, személyek

Magyar Szemiotikai Társaság

2022 Budapest

Bolti ár: 2500

Nyelvtörténeti tanulmányai adják Büky László e kötetének anyagát. A könyv harmincegy szó, illetőleg szókapcsolat etimológiáját tartalmazza.

Balázs Géza (szerk.)

Erósz szemiotikája

Magyar Szemiotikai Társaság

2021 Budapest

Bolti ár: 3500

Erósz szellemében tizenhét diszciplináris és szemiotikai tanulmányt olvashatnak ebben a könyvben a szerelemről, erotikáról, szexualitásról. A tizenhét tanulmány tíz szaktudományos és egyben szemiotikai keretet, megközelítést követ. Ezek a következők: szimbólumelemzés, pszichoanalízis, alkímia, történelem, kulturális antropológia, művészettörténet, folklór és nyelv, irodalom, zene, film.

Büky László

Karinthy és a nyelv

Magyar Szemiotikai Társaság

2020 Budapest

160 oldal

Irodánkban: 3500 Ft

A tanulmánygyűjtemény egésze a felsőoktatás minden szintjén használható a jelentéstani, a stilisztikai, a szemiotikai, a szövegtani az irodalomtudományi tanulmányok kiegészítésére és elmélyítésére, továbbá nem kevésbé a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat a hazai tudományosság képviselői mellett.

Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.)

A gyermek szemiotikája

Magyar Szemiotikai Társaság

2020 Budapest

292 oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A gyermek mindenből mindent tud csinálni. – Goethe

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Szimbolizáció és szemiotika. A jelteremtő ember

IKU-MSZT

2019 Budapest

212 oldal

Irodánkban: 500 Ft

Az ember szimbólumalkotó lény, „metaforáló állat”. Az embert a jelentésátvitel (metafora, szimbólum) lehetősége, tudása különbözteti meg minden más élőlénytől.

Büky László

Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

Magyar szemiotikai tanulmányok 48.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2019 Budapest

212 oldal

Irodánkban: 2500 Ft

Más nyelvészeti kutatásai mellett Büky László több dolgozatot, illetőleg könyvet írt, amelyekben a Nyugat első nemzedékéből is kiemelkedő Füst Milán stílusával foglalkozott.

Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám (szerk.)

A titok szemiotikája

Magyar szemiotikai tanulmányok 46-47.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2019 Budapest

376 oldal

Bolti ár: 2900 Ft

„Umberto Eco sokat foglalkozott a tükörrel, a hamisítással, a szimulak-rumokkal. Akkor van szemiotika, ha nem a valóság, hanem annak áttétele jelenik meg.” (Voigt Vilmos)

Szívós Mihály (szerk.)

Jeltudós a katedrán

Magyar Szemiotikai Társaság

Budapest

103 oldal

Tanulmányok a szemiotika oktatásáról

Büky László

Lírai én a tárgyi és szellemi világban

Magyar szemiotikai tanulmányok 45.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere

Balázs Géza -- Minya Károly -- Pölcz Ádám (szerk.)

Az idő szemiotikája

Magyar szemiotikai tanulmányok 43-44.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2018 Budapest

288 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Az emberiség az időtlenségből jön, majd aprólékosan, sőt körülményesen beosztja az időt, időfüggővé válik, naptárt, órát készít, láthatóvá teszi az időt, s napjainkban mintha egy újabb időtlenség, „széles jelen” felé haladna az informatika jóvoltából. Az emberiség a térből alakítja az időt, majd lineárisnak és cirkulárisnak tekinti, és sokféleképpen gondolkodik róla. A magyar az ősmúltat és a múltat „szegmentálta” (elbeszélő múlt, analitikus múltak), majd ezek szükségtelenné váltak, kikoptak a nyelvből.

Balázs Géza -- Lengyel Klára (szerk.)

Grammatika és oktatás — időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat.

Magyar szemiotikai tanulmányok 41-42.,

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék -- Inter (IKU) -- Magyar Szemiotikai Társaság

2018

438 oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A kötetben szereplő tanulmányok célja: a nyelvpedagógia, az anyanyelv-pedagógia támogatása — “a nyelvtan életre keltése” — nyelvtudományi megalapozással, széleskörű kitekintéssel, elméleti hátterek és tapasztalatok bemutatásával.

Szívós Mihály

Fordulópontok a hallgatólagos tudás és a tudattalan felfedezés-történetében. A hallgatólagos tudás általános elmélete

Magyar Szemiotikai Társaság -- Loisir Kiadó

2017 Budapest

334 oldal

Irodánkban: 2500 Ft

A hallgatólagos tudás iránti tudományos érdeklődés az elmúlt húsz évben töretlenül nőtt. Ez mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a múlt század kilencvenes éveiben újra felfedezték a kiemelkedő magyar származású filozófus, Polányi Mihály gondolkodói életművét, amelynek meghatározó része a hallgatólagos tudás elmélete.

Balázs Géza -- Minya Károly (szerk.)

Multikulturalitás

Magyar szemiotikai tanulmányok 38-39.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

300 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban

Balázs Géza -- Pölcz Ádám

Udvariasság

Második, bővített kiadás (Magyar szemiotikai tanulmányok 33-34.),

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

292 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza - Molnár Gergely (szerk.)

Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz

Magyar szemiotikai tanulmányok 37.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

196 oldal

Bolti ár: 2200

Irodánkban: 1900

Vasútnéprajz, vasútantropológia, a vasút szemiotikája… Mind olyan fogalmak, amelyeket csak a legutóbbi időben vezettünk be.

Balázs Géza (szerk.)

A péceli kiskastélyos világ

IKU, Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

154 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

Elfeledett nyelvészek, nyelvi hétköznapok. Elsőként az éppen 200 éve ezelőtti Felelet a Mondolatra röpirat kapcsán igyekszünk feltárni az akkori szereplők magatartását, megrajzolni arcképét.

Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.)

Generációk nyelve

Magyar szemiotikai tanulmányok 35-36.,

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT

2016 Budapest

455 oldal

Bolti ár: 3000 Ft

A nemzedékkutatás elsősorban szociológiai, demográfiai terület. Másodsorban: szociálpszichológiai. Most nyelvészek láttak hozzá, hogy nemzetközi minták nyomán megvizsgálják a magyar társadalom nemzedéki (generációs) állapotát. Nyelvében él a nemzet, ezt jól tudjuk, de nyelvében él egy-egy nemzedék is, s ezekről a nyelvváltozatok finom elemzésekor gyakran elfeledkezünk. Sokkal jobban érdekelt bennünket a nyelvjárás, a regionális köznyelv, a szaknyelvek, esetleg még az etnolektusok is, mint a társadalmi nyelvváltozatok közé sorolható: nemzedéki nyelvváltozatok.

Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatok és (inter)diszciplínák

INTER – Magyar Szemiotikai Társaság

Budapest

242 old. oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Kötetünk a 2013 és 2014 évi konferenciák anyagát, valamint a hálózatkutatás magyarországi eseménytörténetének egy szeletét bemutató eseménytörténetet tartalmazza, kapcsolódva a már megjelent korábbi kötetekhez.

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Udvariasság

Magyar szemiotikai tanulmányok 33-34.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2016 Budapest

252 old. oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv

Balázs Géza, Pölcz Ádám (szerk.)

Tájszemiotika

Magyar szemiotikai tanulmányok 32.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2015 Budapest

282 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2250 Ft

A szemiotikai tájkép (semiotic landscape) a nyelvi tájkép (linguistic landscape) kiterjesztése.

Balázs Géza

Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei.

Magyar szemiotikai tanulmányok 31.,

Inter-MSZT

2015 Budapest

268 old. oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2200 Ft

Az antroposzemiotika az ember feltűnő, jellemző jeleinek a vizsgálata.

Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.)

A nevek szemiotikája

NYKFE – MSZT

2014 Nyitra – Budapest

268 oldal oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: -

A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete.

Szívós Mihály

A jelaktusok elmélete

Magyar szemiotikai tanulmányok 30.,

MSZT – Loisir Könyvkiadó

2014 Budapest

230 oldal

Bolti ár: 2700 Ft

Irodánkban: -

A jeleket nemcsak kommunikáció lebonyolítására, valami megjelölésére, tájékoztatásra vagy jelenségek értelmezésére használhatjuk fel, hanem cselekvések megvalósítására is. A jelaktusokba bevont jelekkel – a kialakult szabályokat követve – sajátos jelcselekvések hajthatók végre.

Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás

Inter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK

2013 Budapest

142 oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: kereskedelmi forgalomba nem kerül, kiszállítás Budapesten megbeszélt helyszínre: 2.500 Ft

Diszciplínák és metszéspontok

Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna (szerk.)

Sokszínű humor

Tinta Könyvkiadó – ELTE BTK – Magyar Szemiotikai Társaság

2013 Budapest

292 old. oldal

Bolti ár: 2940 Ft

Tanulmányok a humorról.

Balázs Géza (szerk.)

A test szemiotikája

Magyar szemiotikai tanulmányok 29.,

MSZT

2013 Budapest

264 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

A 10. Semiotica Agriensis tanulmányai.

Pölcz Ádám (szerk.)

Emlékezet: ünnep – fesztivál

Magyar szemiotikai tanulmányok 28.,

MSZT

2013 Budapest

184 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

A 9. Semiotica Agriensis tanulmányai.

Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás – Interdiszciplináris megközelítések

Array,

Inter – MSZT – BOM – Eötvös

2012 Budapest

224 oldal

Bolti ár: 2000

Irodánkban: 1800

Barabási Albert-László magyarul Behálózva címmel megjelent kötete (2003, 2008) sok tudomány képviselőjére volt hatással. Csermely Péter A rejtett hálózatok ereje című könyve (2005) még tovább szélesítette ezt a kört, különös tekintettel arra, hogy a szerző tudomány iránt érdeklődő hallgatókkal, fiatal kutatókkal vitatkozva írta meg könyvét.

Balázs Géza-Balázs László-Veszelszki Ágnes (szerk.)

Gasztroszemiotika – Az étkezés jelei

Magyar szemiotikai tanulmányok 27.,

MSZT-Eötvös Kiadó

2012 Budapest

220 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1300 Ft (az MSZT tagjainak)

“Az vagy, amit megeszel”, “az étel konszenzusteremtő” – ilyen tanulságokkal szolgált a 2010-ben Egerben megrendezett gasztroszemiotikai tanácskozás, a Semiotica Agriensis-sorozat 8. konferenciája. A legínyencebb kulcsszavak: ízlelés – ízlés – ízvilág – médiavacsora – versenyzabálás – evészavar – szakácskönyv – gasztroblog –gasztroantroponímia – süteménynevek – receptblog.

Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.)

Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet

Magyar szemiotikai tanulmányok 25-26.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2012 Budapest

több mint 400 oldal

Bolti ár: 4450 Ft

Irodánkban: 4000 Ft

Megjelent a 2010. novemberi Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet konferencia kötete.

Balázs Géza

Sms-nyelv és -folklór

Magyar szemiotikai tanulmányok 24.,

Magyar Szemiotikai Társaság – Inter Nonprofit Kft. – PRAE.HU

2011 Budapest

132 oldal oldal

Bolti ár: 1200 Ft

Irodánkban: 1080 Ft

Az sms még nincs húszéves technológia, magyarországi elterjedtsége alig másfél évtizedes, s máris egyedi nyelvhasználati módott hozott létre, amelyet nevezhetünk új beszéltnyelviség vagy – Balázs Géza meghatározásával – másodlagos szóbeliségnek. Ebben a kötetben a szerző sms-tanulmányait adja közre az elektronikus graffitinek nevezett sms-faltól a 2002. évi sms-választási hadjáraton át az sms-folklórig, sms-retorikáig. A szöveget együtt olvasva látható, hogy egy sajátos részdiszciplína van kialakulóban.

Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.)

Az utazás szemiotikája

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 22-23.,

Líceum Kiadó, Magyar Szemiotikai Társaság

2010 Eger

476 oldal oldal

Bolti ár: 2500 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Mindeki utazik. Az emberiségnek az egyetemes “úti tapasztalata” az oka annak, hogy olyan szívesen hallunk és beszélünk az utazásokról.Az utazás során mindig fölmerül saját és idegen világ ütköztetése, a “(mű)fordítás” kérdése. Mit rejt hát AZ UTAZÁS SZEMIOTIKÁJA cím?

kazinczy-kötet

Balázs Géza (szerk.)

A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól

In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 21.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2009 Budapest

143 oldal oldal

Bolti ár: 2000 Ft

Irodánkban: 1800 Ft

A kötet Kazinczy Ferenc teoretikusságát, Kazinczy és a nyelvújítás hatását, a magyar nyelv sokféle szimbolizációját elemzi művelődéstörténeti, irodalom- és nyelvtudományi megközelítésekkel, valamint tartalmazza a 2009. évi magyar nyelv éve jeltudományi bemutatását.

Ikonikus

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Ikonikus fordulat a kultúrában

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 18–20.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2009 Budapest - Eger

477 oldal

Bolti ár: 2100

Irodánkban: 1800

A megegyező című konferencia előadásainak gyűjteménye.

Balázs Géza (szerk.)

A magyar reneszánsz stylus

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 17.,

Inter - MSZT - PRAE.HU

2009 Budapest

148 oldal

Bolti ár: 1500 Ft

Irodánkban: 1250 Ft

Tanulmányok a reneszánszról.

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 15-16.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2008 Budapest - Eger

390 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A megegyező című konferencia előadásainak gyűjteménye.

Bevezetés a szemiotikába

Voigt Vilmos

Bevezetés a szemiotikába

Loisir Kiadó

2008 Budapest

324 oldal

Bolti ár: 4000 Ft

Kivonat

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Szemiotika és tipológia

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 12-14.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

310 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

Tanulmányok a szemiotika és tipológia hatáterületéről.

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Társadalom és jelek – 2. (javított) kiadás

Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

277 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A Társadalom és jelek című tanulmánykötet 2. (javított) kiadása.

Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Társadalom és jelek

Magyar szemiotikai tanulmányok 10.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2006 Budapest - Eger

277 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

Tanulmányok a szemiotika különböző területeiről.

Bódi Zoltán, Veszelszki Ágnes

Emotikonok – érzelemkifejezés az internet világában

Magyar szemiotikai tanulmányok 9.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2006 Budapest

142 + CD-melléklet oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A könyv egy új kifejezési-árnyalási mód fölfedezése és leírása.

Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes (szerk.)

A magyar szemiotika negyedfél évtized után

Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2005 Budapest - Eger

295 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

A magyarországi szemiotika története és területei.

Voigt Vilmos, Balázs Géza (szerk.)

A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve

Magyar szemiotikai tanulmányok 5-6.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2003 Budapest

384 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A szemiotika elmélete, tudománytörténete, gyakorlati elemző aspektusai.

Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc

A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke- Státorkőpusztai és Pénzpataki-barlang névanyaga

Magyar szemiotikai tanulmányok 4.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2003 Budapest

106 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

Tanulmánykötet Jakucs László 75. születésnapjára.

Balázs Géza és Voigt Vilmos (szerk.)

Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok

Magyar szemiotikai tanulmányok 3.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2000 Budapest

224 oldal

Bolti ár: 1000 Ft

Irodánkban: 750 Ft

Interdiszciplináris tanulmányok a szemiotika, a nyelv, a jog és a politika határterületeiről.

Balázs Géza (szerk.)

Felfedezőúton a jelek világában

Magyar szemiotikai tanulmányok 2.,

Magyar Szemiotikai Társaság

1999 Budapest

216 oldal

Bolti ár: (elfogyott)

Irodánkban: (elfogyott)

Szemiotikai tanulmányok gyűjteménye.

Voigt Vilmos és Balázs Géza (szerk.)

A magyar jelrendszerek évszázadai

Magyar szemiotikai tanulmányok 1.,

Magyar Szemiotikai Társaság

1998 Budapest

184 oldal

Bolti ár: 1000 Ft

Irodánkban: 750 Ft

A kötet a magyar jelrendszerek történetét mutatja be.