Balázs Géza -- Minya Károly (szerk.)

Multikulturalitás

Magyar szemiotikai tanulmányok 38-39.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2017 Budapest

300 oldal

Bolti ár: 2800 Ft

Irodánkban: 2000 Ft

Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban

A hétköznapi diskurzus részévé vált a kultúrák, civilizációk összeütközése. A különféle eredetű társadalmi, kulturális stb. különbségek (viselkedésmódok) értelmezésére a szemiotika eszközeivel keressük a válaszokat. A szemiotikai  válaszok átfoghatják a kulturális sokszínűség teljes jelentéskörét: ideológiáit, filozófiáját, nyelvezetét (diskurzusát), de szociológiai, lélektani, antropológiai, sőt művészettörténeti jellemzőit is. Kulturális sokszínűség címszó alatt szóba kerülnek ideológiák; a bevándorlók, a gettók, a szórványok világa; az életvezetési, öltözködési, vallási, nemi, szexuális stb. szokások. A kultúraköziség egyes eseteit rendszere: akkulturáció, enkulturáció, inkulturáció, interkulturáció, transzkulturáció, multikulturalizáció, dekulturáció.
A kötet különös figyelmet szentel a multikulturalitás különféle megjelenési formáinak. Létezik szerves, évszázadok alatt fejlődő sokszínűség (pl. Erdély, Bánság), és újabban a metropolizáció (túlzott urbanizáció) hatására alakuló világvárosok, amelyekben egyre kaotikusabb a kulturális keveredés, a multikulturalizáció, s ez valóban valamiféle “civilizációs összeomláshoz” vezethet.

A kötet megvásárolható a Manyszi könyvesboltjában.Új hozzászólás

Aktuális rendezvények