Belépés / Belépési nyilatkozat

A Magyar Szemiotikai Társaságnak bárki tagja lehet. A belépés az itt letölthető BELÉPÉSI NYILATKOZAT kitöltésével kezdeményezhető. A kitöltött nyilatkozatot a nyomtatványban megadott elektronikus címre kell a társaságnak elküldeni.

Magyar Szemiotikai Társaság

Magyar Szemiotikai Társaság

Idegen nyelvű hivatalos megnevezései:

Hungarian Association for Semiotic Studies
Ungarische Gesellschaft für Semiotik
Association Hongroise de Recherche Sémiotique

Rövidítése: MSZT

Miközben a világon a jeltermelés egyre nagyobb arányt ölt, Magyarországon a szemiotikának (jeltudománynak, jeltannak) nincs önálló tudományos intézménye. Az egyetlen ilyen társadalmi szervezet, a Magyar Szemiotikai Társaság, amely kollektív tagja a Nemzetközi Szemiotikai Társaságnak (International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique – IASS/AIS), valamint szoros kapcsolatot tart más országok, földrészek szemiotikai társaságaival. A tagok részt vesznek a szemiotikai kongresszusokon, nyári egyetemeken.

A Magyar Szemiotikai Társaság 1990-ben alakult meg, a bíróság 1991-ben jegyezte be. Korábban (1968 óta) a Magyar Tudományos Akadémián működött az Interdiszciplináris Művészetelméleti Munkabizottság, majd Szemiotikai Munkabizottság feladata volt a szemiotikai tevékenység megszervezése és nemzetközi képviselete.

Jelenleg az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának van szemiotikai munkabizottsága.

Tisztségviselők, tagság

A társaság elnöke (1991-) Voigt Vilmos – néprajzkutató, folklorista, az ELTE BTK Folklore Tanszékének professzor emeritusa. A Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke.

Titkára (1992-), főtitkára (2005-): Balázs Géza – nyelvész, néprajzkutató, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára.

Titkárai:2008–2011. Nagy Levente Péter – nyelvész, Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, OFFI
2011– Pölcz Ádám – nyelvészadjunktus (ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék), Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Interkulturális Kutatások Kft.

Tiszteletbeli elnökségi tagok:

Gráfik Imre múzeumi főtanácsos (Néprajzi Múzeum)
H. Varga Gyula főiskolai tanár (Eszterházy Károly Egyetem)
Kapitány Ágnes tudományos tanácsadó, egyetemi tanár (MTA TK SzI, MOME)
Kapitány Gábor tudományos tanácsadó, egyetemi tanár (MTA TK SzI, MOME)
Orosz Magdolna egyetemi tanár, tanszékvezető (ELTE)
Szívós Mihály tudományos főmunkatárs (MTA BME Térségfejlesztési Kutatócsoport)

A Magyar Szemiotikai Társaság külföldi alapító, valamint tiszteleti tagjai:

Külföldi alapító tagok:
+ Henri Broms (Finnország)
Hannu Riikonen (Finnország)
Thomas A. Sebeok (USA)

Örökös tag (Life Member)
John Deely (USA)

Tiszteleti tagok

(A tiszteleti tagokat a közgyűlés választja, általában évenként egy személyt. Minthogy arra törekszünk, hogy az oklevelet személyesen adjuk át az új tiszteleti tagnak, olykor évekig is várnunk kellett ilyen alkalomra, máskor viszont rögtönöznünk kellett. Ám az eredmény magáért beszél.)

+ Jeff Bernard (Ausztria)
Büky László
Paul Cobley (Nagy-Britannia)
Darányi Sándor (Budapest és Svédország)
+ Gérard Deladalle (Franciaország)
Gazda Klára (Románia)
Grabócz Márta (Franciaország)
+ Harkai Imre (Szerbia)
+ Józsa Péter
Kalevi Kull
+ Kanyó Zoltán
+ Leon Koj (Lengyelország)
+ Köpeczi Béla
+ Jurij Lotman (Észtország)
Solomon Marcus (Románia)
+ Máté Jakab
+ František Miko (Szlovákia)
+ Németh G. Béla
+ Ivo Osolsobě
(Csehország)
+ Papp Ferenc
Jerzy Pelc (Lengyelország)
Péntek János (Románia)
+ Petőfi S. János (Olaszország)
Augusto Ponzio (Olaszország)
Roland Posner (Németország)
+ Thomas A. Sebeok (USA)
Traian Stanciulescu (Románia)
+ Szépe György
Eero Tarasti (Finnország)
Peeter Torop (Észtország)
Elisabeth Walther (Németország)
Gloria Withalm (Ausztria)
Zsigmond Győző (Románia)
Zsilka Tibor (Szlovákia)

A Magyar Szemiotikai Társaság történetének fontosabb eseményei

Előzmények
1968. szeptember 25. A társadalmi tudat formáinak modelljei, kerekasztal, Budapest
1970. május 25–26. Szemiotikai megbeszélés, Vácrátót
1973. Megalakul az MTA Szemiotikai Munkabizottsága
1974. május 26–29. Kultúra és szemiotika, Tihany
1986–1989 Szemiotikai Tájékoztató (Józsa Péter szerkesztésében)

A Társaság megalakulásától
1990. szeptember 26. Az MSZT megalakulása
1991. február 26. Az MSZT bírósági bejegyzése (3382. sz. egyesület) FővBír. 6. Pk. 65345/1.
1991- Szemiotikai Tájékoztató (új folyam, évente 1-4 alkalommal Balázs Géza szerkesztésében)
1992. Osztrák–magyar szemiotikai kollokvium, Szombathely, Velem
1993. január 5. Bejelentkezés az adóhatósághoz
1994. május 2. Művészet–szemiotika–népművészet szimpózium (Szombathely)
1995. április 6–7. szlovák–magyar szemiotikai szimpózium Frantisek Miko professzor 75. születésnapja tiszteletére
(Szlovák Intézet, Budapest)
1995. december 1–1997. április 22. A magyarság 1100 éves jelhagyománya (MVSZ-székház, Budapest) 17 részes
előadássorozat, kötet
1997. december 12–14. Péter Pázmány – Fokus gemainsamer Traditionen (Kollokvium az Osztrák Szemiotikai
Társasággal, az ELTE-vel, valamint a grazi egyetemmel közösen Pázmány Péter gráci működésének 400. évfordulója
alkalmából, Graz)
1998- Elindul a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozat (2010-ig 21 kötet)
1998. november 26–28. Finn–magyar kultúrszemiotikai szimpózium: Zeichenhafte Aspekte der Veränderung (Berlin– Frankfurt/O-Slubice)
1999. október 17–18. 21. finn–magyar szemiotikai szimpózium, Budapest
2000. június 7–december 4. Jeles jogok – jogos jelek: Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok (ELTE, Budapest) 10
előadás, kötet, a Phare Demokrácia Program támogatásával
2000. december 8–10. Mythen – Riten – Simulacra. Az Osztrák Szemiotikai Társaság konferenciája, a 7. osztrák–
magyar szemiotikai-filozófiai kollokvium (Bécs)
2001. április 25. Petőfi S. János köszöntése (ELTE, Budapest)
2002. szeptember 27–28. 24. finn–magyar szemiotikai szimpózium (Budapest, Ráckeve)
2001 Együttműködésben az MSZT-vel megalakul az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának szemiotikai munkabizottsága
2002. január 23. Az MSZT székhelyváltozása: 1088 Bp., Múzeum krt. 6-8. fszt. 19.
2002. február 18–május 13. Az internetkorszak kommunikációja. 12 előadásból álló interdiszciplináris kutatás,
ismeretterjesztő, közművelődési előadássorozat, egyetemközi speciális kollégium (ELTE, Budapest), kötet
2002. szeptember 24–26. Medien alt und neu. 8. osztrák–magyar szemiotikai szimpózium (Győr)
2002. október 19. I. Józsa Péter emlékülés (Nagyrákos)
2003. november 21–22. 1. Savaria Agriensis. Apáczai és kora. Emlékkonferencia Apáczai Csere János Magyar enciklopédiája 350. évfordulója alkalmából. Ifjú szemiotikusok konferenciája (EKF, Eger). (Ettől kezdve minden év októberében az egri vár napja körül tudományos konferencia, kötet.)
2004. október 25. Együttműködési megállapodás az EKF-fel
2004. október 29–31. Dunabogdány, osztrák-magyar szemiotikai szimpózium: Media Semiotics Today– Mediensemiotik heute
2004. november 3. Együttműködési megállapodás az ELTE-vel
2004. november 26. A hatalom interdiszciplináris megközelítésben (SZTE, Szeged)
2004. december 3–5. Europe–Image & Concept in Cultural Change (Bécs)
2005. február 25–március 18. Balázs Géza (ELTE) és Riszovannij Mihály (TU-Berlin): A humor elméletei és a nevetés kultúrái (speciális kollégium, ELTE, Budapest)
2005. április 22–23. II. Józsa Péter jeltudományi szimpózium (Szombathely, Nagyrákos)
2005. október 31. Food and Eating Semiotics (Európai Folklór Intézet, Budapest) 27th Finnish–Hungarian Semiotic Symposium
2005. Jelismervény. Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos által alapított kitüntetés.
2006. november 1. Elindul a www.szemiotika.hu honlap. A Szemiotikai Tájékoztató számai 2000-től az interneten is olvashatók.
2008. Az ELTE szenátusa elfogadta a szemiotika interdiszciplináris MA létesítését.
2008. szeptember 25. Emlékülés „A társadalmi tudat formáinak modelljei” kerekasztal-beszélgetés 40. évfordulóján az MTA Néprajzi Intézetében.
2009. január 10. Építészet és emlékezet. Tanácskozás Harkai Imre emlékére, Topolya
2009. április 30. Az MSZT-t a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetnek minősíti (9. Pk. 65.345/1991/19.
2009. május 29–30. III. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium (Szombathely–Nagyrákos)
2009. július 1. Megújul a www.szemiotika.hu honlap
2009. október 2–4. 7. Semiotica Agriensis konferencia, Eger. Megjelenik a Magyar szemiotikai tanulmányok 18–20. kötete…

Jelismervény-birtokosok

A kitüntetést Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos alapította a jelek és a kultúra összefüggéseivel foglalkozó tevékenységekért.

2005. Dallos Edina
2006. Takács Szilvia
2007. Domány Judit
2008. Gáspár Kinga
2009. Szabó Irén
2010. Vargha Katalin
2011. Kroó Katalin
2012. Dede Éva
2013. L. Juhász Ilona
2014. Jakab Albert Zsolt
2015. Szirmai Éva, Újvári Edit
2016. Magyari Sára
2017. Nagy Dániel
2018. Pölcz Ádám
2019. Papp Árpád
2022. Tamás Ildikó