Balázs Géza -- Pölcz Ádám -- Terdikné Takács Szilvia (szerk.)

Színházszemiotika

Magyar Szemiotikai Társaság

2023 Budapest

260 oldal

Bolti ár: 4000 Ft

A negyedszázada Voigt Vilmos és Balázs Géza szerkesztésében indult Magyar szemiotikai tanulmányok 60. kötete a 21. Semiotica Agriensis konferencia előadásainak válogatott tanulmányait tartalmazza. A színházelméleti írások mellett szemiotikai tárgyú elemzések is mutatják a színházszemiotika mai érvényességét.

A kötet tartalmából:

Balázs Géza: Színházszemiotika – Bókay Antal: Posztdramatikus színház-szemiotika – az Oidipusz mise en scène Szophoklésztől Freudon át Robert Wilsonig – Deák-Sárosi László: A színház és a film szemiotikai, tipológiai és műfaji kapcsolódásai – Gráfik Imre: A népszínmű (Műfajleírás és szemiotikai megjegyzések) – Molnár Csilla–Márfai Molnár László: Az archaikus szemiotikai adaptációja – Ortutay Katalin: A jog színháza – Terdikné Takács Szilvia: A drámai nyom – Újvári Edit: A színpad és az ikonográfia ördögei: A középkori színház és képzőművészet interikonikus kapcsolata – Veress Ferenc: Színpadias elemek a barokk oltárokon – eucharisztikus témák – Bernáth András: Vakond a színpad alatt: Shakespeare színházának a szemiotikája – Büky László: Egy sorstragédia illokúciói – Füst Milán: Aggok a lakodalmon – Kolumbán Adrienn: Mítosz a színházban. A Béke Ithakában című előadás szemiotikai aspektusai – Tuba Márta: Feketén, fehéren? Porgy és Bess az Operaházban – Áttekintés a színházszemiotika, színházantropológia új szakirodalmáról

A kötet megrendelhető:
papíralapú formátumban: e-nyelv.hu
e-könyv formájában: e-nyelv.huÚj hozzászólás