Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.)

Hálózatkutatás – Interdiszciplináris megközelítések

Array,

Inter – MSZT – BOM – Eötvös

2012 Budapest

224 oldal

Bolti ár: 2000

Irodánkban: 1800

Barabási Albert-László magyarul Behálózva címmel megjelent kötete (2003, 2008) sok tudomány képviselőjére volt hatással. Csermely Péter A rejtett hálózatok ereje című könyve (2005) még tovább szélesítette ezt a kört, különös tekintettel arra, hogy a szerző tudomány iránt érdeklődő hallgatókkal, fiatal kutatókkal vitatkozva írta meg könyvét.

A hálózatkutatással kapcsolatba került, különböző területeken dolgozó kutatókat, valamint érdeklődőket először a 2009. november 30-án Szombathelyen, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában tartott Hálózatok konferencián hívtuk össze. Anyagát közreadtuk Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és nyelvben címmel (szerk.: Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 oldal). A hálózatkutatók és a témák száma folyamatosan nőtt, ezért a nyitó rendezvényt követően minden év november utolsó hétfőjén Szombathelyen folytatódtak a konferenciák (2010. november 29., 2011. november 28.). Kötetünk a 2010. és 2011. évi konferenciák válogatott anyagát tartalmazza; igazolva, hogy a hálózatkutatás elméleti keretet és módszert is ad a különböző területeken dolgozóknak.

A hálózatkutatásba időközben bekapcsolódott több egyetemi, egyetemközi szakkollégium, például a Bolyai Önképző Műhely, valamint a Szent-Györgyi Albert Kollégium is.

2012-től Budapesten folytatódik a Hálózatkutatás konferenciasorozat.

A kötet tartalma:

Előszó

Nyelv és hálózatok

Balázs Géza
A szöveg hálózatai
Balázs Géza

Kapcsolati hálók és nyelvhasználat

Balázs Géza-Balázs László
A formális közösségek egy sajátos névhálózata: ragadványnevek

Gangl Andrea
Szinonimák hálózata (újra)fordított szövegekben

Imrényi András
A magyar mondat mint multiplex hálózat

Kovács László
A mentális lexikon hálózatai

Oláh-Nagy Noémi
Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat és számítógépes klaszterelemzés

Orosz Katalin-Kovács László-Pollner Péter
Magyar és angol szóasszociációs hálózatok vizsgálata

Társadalom és hálózatok

Bakó Béla
Társadalmi hálózatok, mint elemzési metódus az 56-os forradalom nemzetközi kontextusának megértéséhez

Balázs László
A vezetői szerep hálózati értelmezése

Balázs László
Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok kapcsolódási lehetőségei

Fehér Katalin
A postás, a rendőr, a villanyszerelő. Viselkedésminták közösségi hálózatokban

Feleky Gábor Attila
Az egoháló feltérképezésének módszerei

Gráfik Imre
Párválasztási stratégiák hálózati jellege

Gráfik Imre
Vigyázat! – A hálózat/om sérült!

Koltay Tibor
Kinek a hálózata a Web 2.0?

Simon Levente
Háromszéki civil szervezetek hálózata

Vincze Anikó
Kapcsolatok szerepe a bevándorlók integrációjában

Gazdaság és hálózatok

Kovács László
Márkahálózatok

Szőke Viktória
A gazdaságföldrajzi hálózatok átalakulása a 2008-as gazdasági válság hatására magyarországi kis- és középvállalkozások példáján       161

Szőke Viktória
A KKV-k gazdaságföldrajzi hálózatainak vizsgálati lehetőségei

Irodalom és hálózatok

Simon Levente
Tamási Áron hálózatai

Szabó Roland
Jelzőhálózatok a Csáth-novellákban

Zene és hálózatok

Ifj. Czékus Jób
Hálózatok a spontán zenei improvizációban

Ifj. Czékus Jób
A spontán zenei improvizáció hálózatépítője

Pszichológia és hálózatok

Orosz Katalin-Vass Zoltán-Sváb Péter-Vicsek András, Pollner Péter
Pszichológiai jellemzők kapcsolatának vizsgálata hálózatelemzés alapján

Technológia és hálózatok

Csiszér Tamás
Eseménykapcsolatok vizsgálata hálózatelemzési módszerrel

A Hálózatkutatás konferenciák eseménytörténete

A tanulmányok szerzőiÚj hozzászólás