Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.)

Társadalom és jelek – 2. (javított) kiadás

Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.,

Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó

2007 Budapest - Eger

277 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A Társadalom és jelek című tanulmánykötet 2. (javított) kiadása.

A kötetben szereplő tanulmányok

 • Voigt Vilmos: Őrségváltás 
 • Petőfi S. János-Szépe György-Voigt Vilmos: Pódiumbeszélgetés a szemiotika jelenéről 

A szemiotika elméletéhez

 • Domány Judit: Jelek és értékítéletek az ókortudományban 
 • Zsélyi Ferenc: A reprezentáció és a megértés szemiotikai modelljei 
 • Kántor Györgyi: Kommunikációs modellek nyelvész szemmel 
 • Ágnes de Bie-Kerékjártó: A nem verbális humán kommunikáció nyelvi leírásának kérdései 
 • Aczél Petra: Az érvelés szemiotikája 
 • Balázs Géza: Interkulturális hatások a jelhasználatra 
 • Grünceisz Zsuzsanna: Az ember tárgyai tükrében 
 • Petőfi Sándor János: Multimediális szövegek analitikus megközelítése a szemiotikai textológia elméleti keretében II. 
 • Benkes Zsuzsa: Kreatív gyakorlatok szerepe a szövegértésben 
 • Takács Szilvia: Szemiotikai szövegtan az irodalomórán 
 • Dede Éva: Szemiotika a világhálón 

Szemiotika, kultúra, vallás

 • Bencze Lóránt: A teológus Joseph Ratzinger szemiotikája 
 • Sánta Anikó: Az áldozat értelmezései az Újszövetségben 
 • Domány Judit: Az ókori görög olimpiai játékok szemiotikájáról 
 • Tokaji Ildikó: A reklám és a térkép kapcsolata 
 • Viszlay Anita: Integrált jelrendszer a promóciós csatornákon 
 • Domahidi Orsolya: Figyelemfelkeltés a reklámban 
 • Andok Mónika: A hírek mint kulturális szimbólumok 

Szemiotika és nyelv

 • Boronkai Dóra: A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében 
 • Dallos Edina: Madzsar és venger 
 • Juhász Péter: A találós kérdések mint kibontásra váró metaforák 
 • Veres Anna: Látható humor Karinthy Frigyes “karikatúráiban” 
 • Veszprémi Eszter: A madárnevek szemiotikája 

Szemiotika és irodalom

 • Kondor-Szilágyi Mária: “Füst, füst és semmi más…” 
 • László Zsuzsa: Felejtsd el a Hamletet 
 • Mráz Attila Gergely: Jel, erotika és értelmezés Shakespeare Otthellójában 
 • Boros Lili: Képtípusok és vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében 
 • Kovács László: Tükörben lakni 
 • Tomesz Tímea: A sötétség motívuma Dsida Jenő költészetében 
 • H. Varga Gyula: Az Eszterházy Károly Főiskola jelképei 


Új hozzászólás