Bevezetés a szemiotikába

Voigt Vilmos

Bevezetés a szemiotikába

Loisir Kiadó

2008 Budapest

324 oldal

Bolti ár: 4000 Ft

Kivonat

Tartalom

 • Ajánlás
 • A jelek világa A jeltudomány alapfogalmai
 • A szemiotika témái és területei
 • A jeltudomány előtörténete
 • A modern logikai szemiotika kialakulása
 • A nyelvelmélettől a szemiotikáig
 • A mai jeltudomány első műhelyei
 • A mai szemiotika első színhelyei: Bllomington – Moszkva – Tihany – Milano
 • Még tovább a jelek útján
 • A magyar társadalmi szemiotika múltja, jelene és jövője
 • Tovább a magyar szemiotika útján
 • A szemiotika határai és kritikája
 • Utóhang?
 • Irodalom
 • Névmutató


Új hozzászólás