Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.)

A nevek szemiotikája

NYKFE – MSZT

2014 Nyitra – Budapest

268 oldal oldal

Bolti ár: -

Irodánkban: -

A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete.

Tartalom

Hoffmann István: Név és jelentés
Voigt Vilmos: A nevek és különösen a népmesei nevek szemiotikájáról
Szirmai Éva: A név hatalma – a hatalom nevei
Németh Zoltán: Név, álnév, hatalom
Tóth Szergej: Ideológiák, rezsimek, diktatúrák és a “divathullámok” nevei napjainkban
Bauko János: A tulajdonnév identitásjelölő funkciója
Haindrich Helga Anna: A keresztnév mint az identitás szimbolikus jele
Schirm Anita: A személynevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről
Farkas Tamás: A névtelenség és a megnevezés alapkérdéseiről
Újvári Edit: Névtelen mesterek és szignatúrák a középkori művészetben
Mikesy Gábor: A jelentésszerkezet változásai mikrotoponimák körében
T. Somogyi Magda: A tulajdonnevek helye az írói szótárakban (Gondolatok a készülő Mikes-szótár kapcsán)
Büky László: Nevek lírai környezetben
Angyal László: Nevek szemiotikai holdudvarában (a Krúdy-hősök “varázshegye”)
Slíz Mariann: Az irodalmi nevek mint szignálok üzeneteinek kiválasztása
Petres Csizmadia Gabriella: A csodás nevek hatalma
N. Tóth Anikó: Kötelez a név? Grendel Lajos New Hont-trilógiájának tulajdonneveiről
Benyovszky Krisztián: Dumas Poe-t olvas – vagy fordítva? Egy irodalmi esettanulmány névszemiotikai tanulságaiÚj hozzászólás