Szívós Mihály (szerk.)

Jeltudós a katedrán 2.

Magyar Szemiotikai Társaság

2022 Budapest

116 oldal

Tanulmányok a szemiotika oktatásáról

A jeltudomány iránti érdeklődés hazánkban változatlanul jelentős. Ilyen körülmények között a kutatók és oktatók feladatai között joggal kerül előtérbe az oktatási kínálat minőségének javítása. A világjárvány hatására a szemiotikának a világhálón keresztül történő tanítása is szükségessé vált, ami újabb kihívást jelentett. A korábban feltett alapkérdéseinket – mi legyen a szemiotikai minimum az oktatás különféle formáiban és szintjein, és milyen módszerekkel tanítsunk – az új körülmények között is fel kellett tennünk és meg kellett válaszolnunk. Ez a váratlan radikális változás egyben azt is megmutatta, hogy mennyire indokolt fenntartanunk egy fórumot a tartalmi és a módszertani eszmecserék számára.
Jelen kötet kiemelkedő fontosságú tanulmánya azt mutatja be nekünk, mit és hogyan tanított Jan Mukařovsky, irodalmár és szemiotikus, a Prágai Kör vezetője. A főleg az egykori előadásokat előkészítő szerzői jegyzeteken alapuló összeállítás korántsem csak szemiotikatörténeti jelentőségű, mivel azt is elénk tárja, hogyan haladta meg Mukařovsky radikálisan a kiindulópontjául szolgáló saussure-i szemiotikát.

A kiadvány ingyenesen letölthető innen.

A Jeltudós a katedrán 1. kötete elérhető itt.Új hozzászólás

Aktuális rendezvények