2024. május 29. 14:30 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2. 14-es kapucsengő (Anyanyelvi konferencia)

A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége 2024. május 29-én, szerdán 14.30-ra összehívja éves rendes közgyűlését.

A tagok felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés időpontja 2024. május 29. szerda 15.00 óra, mely közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés helyszíne: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2. 14-es kapucsengő (Anyanyelvi konferencia)

Napirend
1. Elnökségi beszámoló (főtitkár)
2. Gazdasági beszámoló (főtitkár, könyvelő)
3. 2023. évi beszámoló elfogadása
4. 2024. és 2025. évi programok (főtitkár, titkár)
5. Egyebek
A közgyűléshez kapcsolódó dokumentumok a közgyűlés előtt a www.szemiotika.hu honlapra (1% rovat) lesznek feltöltve.
Már itt, előzetesen bejelentjük, hogy a május 31-én Szombathelyen kezdődő Józsa Péter művelődészemiotikai szimpózium egy nappal később, június 1-jén kezdődik. Június 1-jén Szombathelyen lesznek előadások, június 2-án pedig Nagyrákoson előadások és koszorúzás.
A közgyűléshez online módon is lehet kapcsolódni. Online csatlakozási linket itt lehet kérni: irodavezető@mnyknt.hu.

Budapest, 2024. április 26.

Dr. Voigt Vilmos elnök
Dr. Balázs Géza főtitkár
Dr. Pölcz Ádám titkárÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények