Balázs Géza (szerk.)

A test szemiotikája

Magyar szemiotikai tanulmányok 29.,

MSZT

2013 Budapest

264 oldal

Irodánkban: 1500 Ft

A 10. Semiotica Agriensis tanulmányai.

A test felé fordulunk. A test emlékezik. A bőr emlékezik. A test mozog. A test átalakul. A test nemcsak elsődleges jelentésében áll előttünk, hiszen léteznek „testes” tárgyak, amelyek jellegét éppen a formájuk határozza meg. A test az egyén életében, a mindennapokban és a művészetekben. A test a reklámokban és a facebookon. A testszemiotika fogalmának tisztázásához, a testjelek rendszerezéséhez és testreprezentációk szemiotikai, nyelvi bemutatásához és értelmezéséhez járulnak hozzá a 10. Semiotica Agriensis konferencián elhangzott előadásokból válogatott tanulmányok.
Tartalom
 
A testszemiotika elmélete
Voigt Vilmos: A test felé fordulás. Hoc est corpus
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Archaikus tudatformák és testképek a mai társadalomban
Balázs Géza: Az emberi test mint jelhordozó
A test nyelvi-szemiotikai értelmezései
Bencze Lóránt: A testhez kapcsolódó jelek politikai, jogi megítélése, értelmezése
Bauko János: A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája
Veszprémi Eszter: A testrészek megnevezései Zilahy Lajos Halálos tavasz című regényében
Testjelek a mindennapokban, művészetekben
Tokaji Ildikó: A kommunikatív test, avagy mit jelez a testünk
Bednanics Gábor: Szobor, kép, költészet. A test esztétista jelkarakteréről
Németh Zoltán: A torz test mint műalkotás
Schirm Anita: A test nyelvi megjelenései a televízióreklámokban
Szirmai Éva: A város teste. Az orosz avantgárd városképe
Veszelszki Ágnes: A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon
A test reprezentációi
Propszt Eszter: Ha a szöveg testté lesz – Reprezentáció Hajdu Szabolcs „Bibliotheque Pascal”-jában
Újvári Edit: Test-oppozíció az Isenheimi oltár táblaképein
H. Szilasi Ágota: A kondástól a hajléktalanig. Az emberi figura szerepe Földi Péter jelértékű festészetében
Nagy Csilla: Plasztik testek (Jan Švankmajer gyurmaanimációs testképei)
Czervan Andrea: „Testi” hierarchiák a technológiai fejlődés tükrében. Abjekt, gép és virtualitás Stelarc testművészetében
Deák-Sárosi László: A jel helyreállítása a (testi) szerelemben Skultéty Péter „Rémtörténet a klinikán” című rövidfilmje kapcsán
Simándi-Kövér Annamária: Test – jel – társadalom
Őszi Brigitta: A test traumájának és értékvesztésének megnyilvánulása Günter Grass és Kertész Imre művében
Szerzőink
Magyar-angol összefoglalók


Új hozzászólás

Aktuális rendezvények