Szívós Mihály

A jelaktusok elmélete

Magyar szemiotikai tanulmányok 30.,

MSZT – Loisir Könyvkiadó

2014 Budapest

230 oldal

Bolti ár: 2700 Ft

Irodánkban: -

A jeleket nemcsak kommunikáció lebonyolítására, valami megjelölésére, tájékoztatásra vagy jelenségek értelmezésére használhatjuk fel, hanem cselekvések megvalósítására is. A jelaktusokba bevont jelekkel – a kialakult szabályokat követve – sajátos jelcselekvések hajthatók végre.

E könyv annak kimutatásával kezdődik, hogyan lehet levezetni hétköznapi példákból kiindulva a jelaktusok elemzésének szükségességét. A jelaktusok sajátosságainak részletes vizsgálatát legfontosabb elméleti szemiotikai tételek bemutatása készíti elő. A jelaktuselmélet rendszeres kifejtése a gyakorlati életből vett példákra támaszkodik. Különös figyelmet szentel a szerző az együtt használt beszéd- és jelaktusok vizsgálatának. Az új területek feltárásának természetes következménye az, hogy a mű számos, nemzetközi viszonylatban is új szemiotikai fogalmat vezet be. A könyvben helyet kapnak az elmélet gyakorlati felhasználhatóságát bemutató példák is.

Szívós Mihály az MTA tudományos főmunkatársa. Főbb kutatási területei: a klasszikus német filozófia, az elméleti szemiotika, a személyes és a hallgatólagos tudás elmélete, valamint a kortárs tudományfilozófia és tudományszociológia. Fontosabb művei: A látszat története (2000), A személyes és hallgatólagos tudás elmélete (2005), Koestler Arthur. Tanulmányok és esszék (2006), A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika (2013).Új hozzászólás