Voigt Vilmos, Balázs Géza (szerk.)

A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve

Magyar szemiotikai tanulmányok 5-6.,

Magyar Szemiotikai Társaság

2003 Budapest

384 oldal

Bolti ár: 1800 Ft

Irodánkban: 1500 Ft

A szemiotika elmélete, tudománytörténete, gyakorlati elemző aspektusai.

A kötetben szereplő tanulmányok:

A szemiotika elmélete

 • Thomas A. Sebeok: Szemiotika 
 • Voigt Vilmos: Szemiotika 
 • Papp Ferenc: Szemiótikai jegyzetek 
 • Szépe György–Voigt Vilmos: Szemiotikai alternatívák 
 • Kelemen János: Nyelvfilozófia, szemiotika, hermeneutika 
 • Józsa Péter: A jelentés fogalma – Vitaindító 
 • Voigt Vilmos: A jelentés a társadalmi szemiotikában 
 • Egyed Péter: Jegy és jel 
 • Balázs Géza: Szemiotikai jelenségek a magyar grammatikában 
 • Bencze Lóránt: A (szemio)genezis 13–16. korszaka 

A szemiotika tudománytörténete

 • Voigt Vilmos: Apáczai Csere János magyar szemiotikája 
 • Mészáros András: Vandrák András filozófiai rendszere 
 • Gajdos Balogh Attila–Fekete István: Bolyai János és a jelek 
 • Max J. Fisch–Voigt Vilmos: Peirce Magyarországon 1870-ben 
 • Kelemen János: „A rózsa neve” és Eco szemiotikája 
 • Harkai Schiller Pál: A külvilág jelentésváltozatai Uexküll jeltanában 

Jelnyelvek

 • Szendrey Ákos: A magyar nép jelnyelve 
 • Hoppál Mihály: Az etnoszemiotika kialakulása 
 • Hoppál Mihály: A magyar etnoszemiotikai kutatás 
 • Gráfik Imre: Nem-verbális kommunikációk a népi kultúrákban 
 • Gráfik Imre: Családon belüli tulajdonjelek 
 • Balázs Géza: Gesztusviccek Magyarországon 

Társadalomszemiotika

 • Voigt Vilmos: A társadalmi szemiotika alapkérdései 

Beszámoló a május elseje szemiotikai vizsgálatáról

 • Balázs Géza: Életünk feltűnő jelei 
 • Darányi Sándor: Az etnoszemiotika egy új eszköze: szemiózis modellezése vektortérben 

Szemiotikai elemzések

 • Szépe György: A majdú számnevek rendszeréről 
 • Kanyó Zoltán: A közmondások szemiotikai analízise 
 • Bencze Lóránt: A liturgia mint ökoszemiózis 
 • Voigt Vilmos: Az építészetszemiotika helye az építészettel és a jelekkel foglalkozó tudományok között 
 • Balázs Géza: A ruhafeliratok szemiotikai-nyelvészeti kutatásának lehetőségeiről 
 • Kincses Kovács Éva: A feliratos ruhadarabokról 
 • Orosz Magdolna: Irodalmi szövegek elemzésének aspektusai 
 • Kiss Gabriella: Előadáselemzés a „paradoxon kultúrájában”, avagy gondolatok a színházszemiotika „bűvös kaftánjáról” 


Új hozzászólás