2024.02.21

23. Semiotica Agriensis konferencia

A Magyar Szemiotikai Társaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2003 óta tartó szemiotikai konferenciasorozatában 2024-ben a téma a filmszemiotika.

A film szimbolikája címmel tudatosan utalunk a hazai filmelmélet és filmszemiotika halhatatlan egyéniségére, Király Jenőre. Konferenciánknak feltett célja Király Jenő munkásságára való reflektálás. A szemiotikai konferenciáink továbbra is multidiszciplináris jellegűek, vagyis a fő téma, a film. A filmszemiotika sok oldalról, filozófiai, pszichológiai, szociológiai, művelődés- és művészettörténeti, irodalmi, nyelvészeti, jogi stb. szempontból körüljárható. A konferencián tanárok, kutatók mellett doktoranduszok és tanári ajánlással egyetemi hallgatók is előadhatnak. A konferencia szervezői felhívják a figyelmet a szemiotikai alapok, megközelítések hangsúlyosságára.

Ajánlott szakirodalom: Király Jenő munkássága

A lektorált előadásokat a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban megjelentetésre javasoljuk.

A konferencia időpontja: 2022. október 4—6.

Helyszíne: Eger, Dobó István Vármúzeum és Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

A konferencia szervezőbizottsága: Balázs Géza, Szűts Zoltán, M. Tóth Éva, H. Tomesz Tímea, Voigt Vilmos.

Jelentkezés: előadáscímmel, rövid kivonattal 2024. június 30-ig

Érdeklődés, jelentkezés: magyszemtars@gmail.com

A konferencia meghirdetői:

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar és Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet – Magyar Szemiotikai Társaság – Színház- és Filmművészeti Egyetem Németh Antal Drámaelméleti Intézet és Doktori IskolaÚj hozzászólás