2022.05.17

Hoppál Mihály néprajztudós a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK) Bod Péter könyvtárának adományozta szakkönyvtárát.

A hungarológia, magyar néprajz, összehasonlító folklorisztika, etnoszemiotika, vallás- és mitológiakutatás, illetve samanológia területeit felölelő gyűjtemény a könyvtár egy önálló termében kapott helyet. A Collectio Hoppaliana nevet viselő terem ünnepélyes átadására 2022. május 25-én, szerdán 11 órakor kerül sor, a Károlyi-Csekonics-palota konferenciatermében. Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 6.

Az eseményt megnyitja:
Prof. Dr. Trócsányi László rektor és Dr. habil. Horváth Géza a KRE BTK dékánja

Beszédet mondanak:
Szabados György PhD, a László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatója,
a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont történésze,
a Szent István Király Múzeum történész tanácsadója,
Tari János PhD, a KRE BTK Társadalom- és Kommunikációtudományi
Intézetének docense és
Hóvári János PhD, a KRE BTK Történettudományi Intézetének docense

Előadást tart:
Hoppál Mihály DSc, professor emeritus, az MTA doktora
Sámánok között címmel
Az előadást követően állófogadást tartunk a Károlyi-szalonban

Ezúton tisztelettel meghívjuk rendezvényünkre. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2022. május 18-ig szíveskedjék jelezni a hoppal.terebessy@gmail.com e-mail-címen, vagy a +36 20 38 66 743-as telefonszámon. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Hoppál Mihály (Kassa, 1942) egykori sárospataki és debreceni diák, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Prima- és Széchenyi-díjas kutató, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének és az Európai Folklór Intézet egykori igazgatója, a Nemzetközi Sámánkutató Társaság alapító és örökös elnöke, a Nemzetközi Vallástudományi Társaság tiszteletbeli tagja, a Magyar Vallástudományi Társaság volt elnöke, a Tartui Egyetem díszdoktora, az Orosz Földrajzi Társaság aranyérmével kitüntetett etnológus.

A meghívó letölthető innen.Új hozzászólás