2014.05.13

A Peirce-emlékkonferenciát követően a Magyar Szemiotikai Társaság megtartotta évi rendes, egyúttal tisztújító közgyűlését.

Voigt Vilmos elnök beszámolt a 2013. év eseményeiről (kiadványok, konferenciák, egyéb rendezvények). Balázs Géza főtitkár pedig a pénzügyi helyzetet ismertette. (Mindkét beszámolót közli a Szemiotikai Tájékoztató soron következő száma.)

A közgyűlés szép pillanata volt a Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos által alapított Jelismervény átadása. 2013-ban L. Juhász Ilona néprajzkutató (Komárom) kapta meg a díjat, de ennek átadására csak most kerülhetett sor. A 2014. évi díjat pedig Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Társaság elnöke (Kolozsvár) kapta – a Jelismervények történetében az első férfi. Az átadón készült képek megtekinthetők honlapunk Képtárában.

Ezután Deák-Sárosi László, a jelölőbizottság nevében javaslatot tett a 2014—2017. közötti időszak tisztségviselőire. A közgyűlés titkos szavazással ismét elnökké választotta Voigt Vilmost, főtitkárrá Balázs Gézát, titkárrá Pölcz Ádámot.

A közgyűlés határozattal meghosszabbította elnökségi tanácsadó testületi tagságát Kapitány Ágnesnek, Kapitány Gábornak, Orosz Magdolnának és Szívós Mihálynak.

Befejezésül Balázs Géza bemutatta Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor új könyvét (A mindennapi élet jelrendszereiről. Szocio-szemiotikai tanulmányok. Loisir, 2014). Ismertetését a Szemiotikai Tájékoztató következő számában is közreadjuk. (MSZT)Új hozzászólás