2012.02.12

Kroó Katalin szakfelelős körlevele

Kedves Kollégák, Barátok!

Az ELTE 2011 őszén megindult Szemiotika MA képzéséhez, valamint a reményeink szerint 2012 őszén meginduló angol nyelvű Szemiotika MA képzéséhez kapcsolódóan szemiotikai szakkönyvtár kialakítását tervezzük. Az ELTE biztosított egy kis helyiséget, melyet szépen kifestettek számunkra, és zárható, régi iratszekrényekkel bebútorozták. A szekrények arra várnak, hogy feltöltsük őket szemiotikai anyaggal (könyvekkel, másolatokkal). E kis helyiség nem alkalmas helyben olvasásra, a szemiotikus kollégák és hallgatók kölcsönözhetnek majd az anyagból. A könyvek állományba vételét és katalogizálását a Szláv és Balti Filológiai Intézet könyvtárosai végzik, az állomány ide fog tartozni, a könyvtár elkülönített részeként, melyben külön szemiotikai kóddal ellátott szakanyag kap helyet, és a Szláv Intézet könyvtárosai végzik a kölcsönzést.

Kérem minden kedves kollégánkat, barátunkat, hogy ha lehetősége van erre, járuljon hozzá a könyvtár gazdagításához. Az induló könyvállomány pillanatnyilag meglehetősen szűkös.

Ilyen hozzájárulás keretében nagy hálával fogadnánk:

  • az otthoni könyvespolcokon esetlegesen fellelhető duplumokat;
  • jövőbeli külföldi utak során kifejezetten a könyvtár számára kért kiadványokat (tanszékek, egyetemek mindig szívesen küldenek kiadványaikból rokon tanszékeknek, szakoknak);
  • könyveket másolatok formájában, ha valakinek van lehetősége saját könyvállományából akár 1-2 mű másolatát elkészíttetni;
  • de akár ritka könyveket kölcsön, melyeket mi magunk lemásolunk.

Természetesen ebből nem következik, hogy nem fordulunk internetes szemiotikai adatbázisokhoz, és nem törekszünk internetes könyvtár kialakítására is. (Ezzel kapcsolatosan is szívesen veszünk bármilyen adatbázis-információt!) Mindezek mellett azonban nem szeretnénk lemondani a hagyományos, nyomtatott könyveket tartalmazó könyvtár kiépítéséről. A könyvtár minden nyelven nagy örömmel fogad könyveket. Az oktatás szempontjából a leghatékonyabban használható anyagokat az angol nyelvű kiadványok képezik.

A könyvek katalogizálása hamarosan megkezdődik, bármely anyagot le lehet adni az ELTE Múzeum krt. 4/D épületében az Intézeti Könyvtárban (fszt.). Ha esetleg több kiadványról van szó, és a szállítás nehéz, az Orosz Nyelvi és Filológiai Tanszék előadója, Simándi Csaba nagy örömmel segít, akár „házhoz megy”. Kérem, hogy aktuális támogatás esetén az alábbi e-mail címre írjanak:

russiandep@btk.elte.hu

A könyvtár gazdagításának a terve nem csak az indítás és könyvtárnyitás pillanataira szól, a jövőben is mindig nagyon hálásak leszünk, ha – főleg külföldi szakmai utak és külföldi kollégákkal tartott baráti szakmai kapcsolatok eredményeképpen – szem előtt tudják tartani a könyvtár gyarapításának a célját. Már komoly hozzájárulásokat köszönhetünk a Tartui Szemiotika Tanszéknek és Bécsből Gloria Withalm ajándékának.

Őszinte köszönettel,
Kroó Katalin, a Szemiotika MA-program szakfelelőse
Budapest, 2012. január 30.Új hozzászólás