2007.09.4

A legteljesebb magyar kommunikációelméleti összefoglaló

Kommunikációelmélet (A testbeszédtől az internetig) címmel megjelent Terestyéni Tamás monográfiája. A hézagpótló összefoglalásról írja Ferenczi Andrea: „A szerző régóta foglalkozik a kommunikáció evolúciós aspektusainak elemzésével. Fő tézise, hogy a kommunikáció meghatározó mozzanata a kommunikációs szándék, vagyis az intencionalitás felismerése-felismertetése. E felismerés-felismertetés azért lehetséges, mert a kommunikációs közösség tagjai közös és kölcsönös tudással rendelkeznek a nyelv használatáról és szabályairól… Terestyéni Tamás kommunikációelméletének vezérgondolatát így fogalmazza meg: ’a kommunikáció az emberek közötti együttműködés, a kölcsönös megértés, az egymásra találás, a megegyezés terméke. Legmélyebb alapjaiban maga is együttműködés, egyben minden más természetű együttműködés elengedhetetlen tartozéka, kovásza, elősegítője’”.Új hozzászólás

Aktuális rendezvények