2023.05.8

Éves, rendes közgyűlés

Tisztelt Tagtársunk!
A Magyar Szemiotikai Társaság elnöksége 2023. május 24-én szerdán 14.30-ra összehívja éves rendes közgyűlését.
A tagok felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés időpontja 2023. május 24. szerda 15.00 óra, mely közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés helyszíne: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2. 14-es kapucsengő (Anyanyelvi konferencia)
Program:
1. Elnökségi beszámoló (főtitkár)
2. Gazdasági beszámoló (főtitkár, könyvelő)
3. 2022. évi beszámoló elfogadása
4. 2023. és 2024. évi programok (főtitkár, titkár)
5. Egyebek
A közgyűléshez kapcsolódó dokumentumok a közgyűlés előtt a www.szemiotika.hu honlapra (1% rovat) lesznek feltöltve.
A közgyűléshez online módon is lehet kapcsolódni.
A közgyűléshez online módon is lehet kapcsolódni, az ehhez szükséges linket a Társaság e-mail-címén lehet igényelni.


Új hozzászólás