2022.05.12

A Magyar Szemiotika Társaság elnöksége 2022. május 27-én pénteken 11.30-ra összehívja a Társaság éves, rendes közgyűlését.

Helyszín: MNYKNT, Anyanyelvi Konferencia, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. ½. 14-es kapucsengő.

Kérésre az online bekapcsolódás lehetőségét biztosítjuk!

Napirend:

1. Elnökségi beszámoló

2. A 2021. évi beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés elfogadása (a mérleg és a közhasznúsági jelentés megtekinthető a szemiotika.hu honlapon)

3. 2022 és távolabbi tervek

4. Alapszabálymódosítás: a Társaság székhelyének/postacímének megváltoztatása

5. Egyebek

Az első közgyűlés a tagok 50%-ának megjelenése esetén érvényes. Amennyiben a tagok fele nem jelenik meg, úgy 2022. május 27-én 12.00 órára ugyanarra a helyre (1072 Bp. Rákóczi út 38. ½.) hívjuk össze a második közgyűlést, amely a megjelentek létszámától függetlenül érvényes.

Budapest, 2022. április 21.

Dr. Voigt Vilmos elnök
Dr. Balázs Géza főtitkár
Dr. Pölcz Ádám titkárÚj hozzászólás