2021.10.17

Beszámoló a 20. Semiotica Agriensis konferenciáról

2003-ban indult útnak a sorozat, de a 13. rendezvényt tudatosan elhagyták. A Magyar Szemiotikai Társaság kezdeményezését H. Varga Gyula, az akkori EKF Kommunikáció tanszékének vezetője fogadta be, majd kialakult egy országos, sőt olyakor nemzetközivé bővített szemiotikus kör. Megfordultak itt a magyar szemiotika legnagyobb alakjai: Szépe György, Petőfi S. János, azután Ausztriából, Olaszországból, Romániából, Szlovákiából, Kanadából is érkeztek szemiotikusok. Voigt Vilmos, az MSZT elnöke a mostani jubileumi alkalmon Jurij Lotmanra emlékezett – akinek jövőre ünneplik 100. születésnapját. 2020-ban a konferencia csak csonka módon, online-formában valósulhatott meg, ezért most mutatták be a legfrissebb köteteket: A gyermek szemiotikája, Erósz szemiotikája.

Jegyzetek a konferenciáról:

 • A valóság kimeríthetetlen a megismerés számára, ezért a jelek száma is végtelen. (Szívós M.)
 • Más a hétköznapi és más a tudományos szemiotikai szemlélet. A mindennapi és a tudományos jelfelfogás különbsége.
 • Ötven évvel előbb lennék, ha Saussure mellett Peirce-t is észrevettük volna.
 • Bioszemiotika: itt nem működik a nyelvi szintaktika, de jelsor, jelfürt igen.
 • Mire való a nyelv? Arra, hogy van mondanivalónk. Van projekciónk. A lét kimondanó. (Bókay A.)
 • Paradigmatizálás.
 • A grammatikai megértés az 1960-as évektől szétesik, a nyelv irányt elveti a posztkoloniális, gender, cultural studies és a dekonstruktivizmus.
 • A jog vizuális jelei: tölgyfa, hársfa, szék. (Ortutay K.)
 • A szöveg öröme. (Barthes)
 • Peirce kisajátította a szimbólum fogalmát. (Takács Sz.)
 • Jelérzékítés: érzékelje, hogy jelet lát!
 • A jel helyettesít? Olyan lenne, mint a helyettes tanár?
 • Szemiotikai minimum. (Pölcz Á.)
 • Állami pénzből meghekkelt ünnep? (Szirmai É.)
 • Az etimológia, jeletimológia intuitív használata.
 • A szemiotika a tudományok közös nevezője. A kommunikációtudományok kereszteződésében jött létre. (H. Varga Gy.)
 • A nevek rokonsága a jelek rokonságában is kimutatható (Gráfik I.)
 • A magyar vers háromszólamú (Deák-Sárosy L.)
 • A divat mint rendszer; divatperformansz (Egri P.)

A házigazda H. Varga Gyula tanár úr kiemelte: átfogó témák, adott területek szisztematikus áttekintése, szakterületek, művészetek, költészet, nyelv, új témák (jog, írástörténet, verstan, módszertan, valamint 3 generáció jelenléte jellemezte a konferenciát. Hiányzott azonban a zene, az építészet, a film, a színház, az orvostudomány, a sport, a média… Talán majd legközelebb. A 2022-es téma valószínűleg a szimbólum vagy a NYOM lesz… (szemiotika.hu)

A konferencián készült képek megtekinthetők a honlapunk Képtárában.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.2 hozzászólás

#1 K. 2021. 10. 18. 17:04:36

Tisztelettel jelzem, hogy a Képtárban nem jelennek meg a képek.

#2 Balázs Géza 2021. 10. 23. 09:46:42

A hibát elhárítottuk! BG

Új hozzászólás