2020.05.10

Szemiotikai (művelődéstörténeti, filozófiai, nyelvészeti, irodalmi, képzőművészeti) konferencia

A konferencia időpontja: 2020. szeptember 25–27.

A konferencia helyszíne: Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem

A konferencia témája az erósz, a szerelem szemiotikája. A téma sokféle szaktudományos és interdiszciplináris keretben járható körbe.. Különösen ajánljuk a következő területeket, témákat (szemiotikai keretben): folklorisztika, pszichológia, nyelvészet (a szerelem nyelve, tabuk), irodalom,  művelődéstörténet, képzőművészet, zene, pedagógia.

A tematika alapirodalma: Erósz a folklórban (Erotikus jelképek a népművészetben) és A szerelem kertjében (Erotikus jelképek a művészetben) című tanulmánygyűjtemény (szerk.: Hoppál Mihály és Szepes Erika, Szépirodalmi, Bp., 1987.)

A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egyetemi hallgatókat, doktoranduszokat is.

A konferencia szervezőbizottsága: Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára, dr. Pölcz Ádám adjunktus, az MSZT titkára, dr. H. Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője, dr. Voigt Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke. A konferencia titkára: Blankó Miklós egyetemi hallgató

Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 30/318-9666

Jelentkezni 2020. június 30-áig a magyszemtars@gmail.com ímélcímen lehet a tervezett előadás absztraktjával.

Rendező: Magyar Szemiotikai Társaság

Együttműködő partner: Dobó István Vármúzeum, Inter Nonprofit Kft., Interkulturális Kutatások Kft., Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Eszterházy Károly EgyetemÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények