2019.06.8

Beszámoló a IV. szemiotikaoktatási konferenciáról

„A pilóták, a tanárok jelterheltsége, kriminalisztika, orvosi szemiotika, reklám, brand-, stratégiaépítés…” sorolta az alkalmazott szemiotika területeit Szívós Mihály a IV. szemiotikaoktatási konferencián. Felsőoktatási szemiotikai programot mutatott be Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Egyetem), Nagy Dániel (ELTE angol nyelvű szemiotika MA), Pölcz Ádám (ELTE TÓK), Wunderlich Péter (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem). Több előadó a szemiotika aktuális kérdéseivel, problémáival foglakozott. A tudásátadással (Lehmann Miklós, ELTE), irodalmi szövegdinamika (Kroó Katalin, ELTE), Mukarovsky előadásjegyzetei (Benyovszky Krisztián, Nyitrai Konstantin Filozfóus Egyetem), német kisebbségi irodalom (Propszt Eszter, SZTE), jelrendszerek hibriditása (Balázs Géza, ELTE). Szívós Mihály fölvetette egy „szemiotikai minimum” meghatározását: fölvetődött, hogy esetleg a filozófiai hagyomány vonulatai, a típus/példány vagy éppen a triadizmusok lehetnének ennek valamiféle vezérfonalai. Voigt Vilmos zárszavában Szépe György és Petőfi S. János munkásságra hívta fel a figyelmet: mindketten a jelek szempontjából vizsgálták a jelenségeket, és tanították az embereket. A konferenciára megjelent az MSZT kiadásában a Jeltudós a katedrán (Tanulmányok a szemiotika oktatásáról című kötet Szívós Mihály szerkesztésében. (Beszerezhető a társaságnál.)

(Kép és szöveg: MSZT)

További képek honlapunk Képtárában.Új hozzászólás