2019.05.25

Helyszín: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának konferenciaterme (1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2., 14-es kapucsengő). A konferencia támogatója a Magyar Szemiotikai Társaság

2019. június 7.

9.30–9.55 Regisztráció és kávézás

9.55–10.05 Megnyitó: Szívós Mihály: Szemiotika az oktatásban és a szemiotika oktatása.
A III. Szemiotikaoktatási Konferencia anyagából szerkesztett Jeltudós a katedrán című kiadvány bemutatása.

DIDAKTIKAI ÉS OKTATÁSSTRATÉGIAI SZEKCIÓ (20+5 perc) Levezetőelnök: Lajos Veronika

10.05 Lehmann Miklós: Értelmezés és tudásátadás
Egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE TÓK

10.30 Cs. Jónás Erzsébet: A szemiotika oktatásának BA-szintű nyíregyházi modellje
az MTA doktora, Professor emerita, Nyíregyházi Egyetem, Kelet- és Közép-európai Kutatóközpont

10.55 Szívós Mihály: 1. A szemiotikaoktatás stratégiáiról 2. A szemiotikaoktatási minimum BA, MA és PhD
szinten. MTA, nyugalmazott tud. főmunkatárs

11.20–11.35 SZÜNET

11.35 Nagy Dániel: Elemzések, mint az elméletek gyakorlati alkalmazásai a szemiotikaoktatásban
Doktorandusz, ELTE BTK

12.00 Wunderlich Péter: A designszemiotika oktatásának perspektívái
Doktorandusz, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

12.25 Pölcz Ádám: Mindennapi életünk hatékony megértése — Egy leendő szemiotikai kurzus
bemutatása. Egyetemi adjunktus, ELTE TÓK

12.50–13.25 SZÜNET – Szendvicsebéd

13.25–14.10 Kerekasztal beszélgetés – egyben SZMB ülés – a szemiotikaoktatás irányairól, hazai helyzetéről és perspektíváiról. Vitavezetők: Újvári Edit és Szívós Mihály

TEMATIKUS SZEKCIÓ (20+5 perc) Levezetőelnök: Újvári Edit

14.15 Kroó Katalin: Az irodalmi szövegdinamika a jelfordítások perspektívájából
Egyetemi tanár, ELTE BTK

14.40 Benyovszky Krisztán: „Röviden: A műalkotás jel.” Jan Mukařovský egyetemi előadásjegyzeteinek mai
tanulságai. Egyetemi docens, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem,
Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet

15.05 Propszt Eszter: Szemiotika egy kisebbségi irodalom oktatásában
Főiskolai tanár, SZTE JGYPK

15.30 Balázs Géza: Hibriditás: kulturális sokk. A techno- és interkulturális világ feszültségekkel teli jelenségei, és ezek kezelésének lehetséges módjai.
Egyetemi tanár, ELTE BTK

15.55 A konferencia bezárása, zárszó: Voigt Vilmos: A hazai szemiotika oktatása az utóbbi harminc évben –
Szépe György és Petőfi János szemiotika-oktatási koncepciója, a nemzetközi oktatási együttműködés
Professor emeritus, ELTE BTK

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!Új hozzászólás

Aktuális rendezvények