2019.02.19

2019. június 3—4. (hétfő—kedd), Szombathely és Nagyrákos

2002-ben indult a Józsa-szimpóziumok sorozata, amelyet 2005-ben, 2009-ben, 2014-ben és 2017-ben folytatott a Magyar Szemiotikai Társaság a nagyrákosi polgármesteri hivatallal, olykor Vas Megye Közgyűlésével, a szombathelyi Savaria Múzeummal vagy éppen a Martineum felnőttképző központtal karöltve, egyes esetekben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A VI. művelődésszemiotikai szimpózium témája: egy Józsa Péter-tanulmány újraolvasása, értelmezése. Tematikai kapcsolódás Józsa Péter munkásságához. Néhány javaslat:

Józsa Péter: Kód – kultúra – kommunikáció (NPI, é. n.): A társadalmi kommunikáció és a kultúra egységes elmélete felé – Kultúra és társadalmi praxis – A kultúra csatornarendszere: a közművelődés – A kultúra feltétele: az aktivitás – Társadalmi lét és esztétikai praxis – Esztétikai jelentés és esztétikai kód – A társadalmi tudat és a kultúra – A szavak, a dolgok – és a filozófus – Szemiotika és kommunikációelmélet – A szemiózist alkalmazó csoportok típusai – Tömegkommunikációs sztereotipek és klisék funkciója 9-12 éves gyerekek tudatában.

Józsa Péter: Adalékok az ideológia (NPI, 1979): Jelentéstani problémák a társadalmi kommunikáció elméletében (Magyarországi művészetszociológiai és művészetszemiotikai kutatások eredményei) – A jelentés fogalma – A film mint beszéd, diskurzus, nyelvezet és nyelv – Ideológiai struktúrák és jelentésszerkezetek – Jancsó-tanulmányok – A vallás funkcionális elemzése

Józsa Péter: Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika (Akadémiai, 1980): A strukturális elemzés tárgya – A „homológ-metaforikus” (konkrét-logikai) kód és funkciói – Mire való a szemiotikus elemzés?

Józsa Péter: Cultural blocks in Budapest (1979)

A szimpóziumra előadáscímmel és rövid (néhány mondatos) kivonattal lehet jelentkezni 2019. április 30-ig. A szimpózium keretében Nagyrákoson megkoszorúzzuk Józsa Péter sírját.
Címünk: magyszemtars@gmail.com, illetve: iroda@e-nyelv.huÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények