2016.10.8

A sors csodálatos névvel, de hozzá illő elkötelezettséggel, és hál’ Istennek tudással és erővel áldotta meg.

Magyari Sára elbeszéléseiből tudom, hogy szinte végiglakta és végigtanította a Partiumot, volt tanító, tanár és most egyetemi oktató, a Partiumi Keresztény Egyetem oszlopos munkatársa, több évig a Tanárképző Intézet vezetője. A református pap leánya a nagyváradi tanítóképzőben kezdte pályafutását, majd a BBTE magyar-néprajz szakát végezte el, részt vett antropológiai nyelvészet mesterképzésben, majd a doktori fokozatot is ott szerezte meg 2011-ben Nyelv, gondolkodásmód és mentalitás kapcsolatának sajátosságai. A nyelvi világkép a magyarban és a románban című értekezésével. Ez az értekezés nemrégiben meg is jelent.
 

IMG_8943_2

 
Kedvenc városa a multikulturális, és Románia szellemi élmezőnyének számító Temesvár, élvezetes, ahogy Sára bemutatja minden szögletét. De most mégis Nagyváradon él, mert hogy oda köti az egyetem. Ennek magyar szakán a kutatás, a képzés, a tehetséggondozás, az ismeretterjesztés motorja. Bekapcsolódott a magyarországi nyelvtudomány vérkeringésébe is: 2015-ben a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja lett, valamint tiszteletbeli régiós alelnöke a Kodály-Bárczi-Lőrincze alapította Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának. Sok előadást tartott szerte a Kárpát-medencében, de meghívták tanítani a Szegedi Tudományegyetemre, sőt az Eszterházy Károly Egyetemre is. Magyari Sára a tudománynak hozzám igen közel álló területét műveli, az antropológiai nyelvészetet, melyben nagyon jól megfér néprajz és nyelvtudomány, no meg a szemiotika is. Valamennyi tudomány hallatlan nyitottságra, kreativitásra, és érdekes módon társadalmi felelősségvállalásra is ösztökél.
 
 
IMG_8944_2
 
Magyari Sára éppen ezért a tudományos-ismeretterjesztő előadásokon túl nyelvi műsort vezet a Temesvári rádióban, nyelvi rovata van a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének lapjában, de például az E-nyelv Magazinban is. Kutatja, elemzi, értékeli a román-magyar nyelvi kapcsolatokat, talán e konferencia szellemében mondhatom, hogy kritikai, pedagógiai multikulturális diszkurzusban, az interkulturális kompetencia növelése érdekében. Saját fejlesztésű nyelvmentor programjával járja a Partiumot, de remélhetőleg hamarosan az egész magyar nyelvterületet. Aktív tevékenysége mindenképpen érdemessé teszi őt a Magyar Szemiotikai Társaság kitüntetésére, a Jelismervényre. De én többet tudok ennél. Azt, hogy Magyari Sára a romániai, de az összmagyar nyelvtudomány friss, új irányzatainak meghatározó egyénisége lesz, és még nagyon sokat fogunk tőle és róla hallani.

(Balázs Géza)

 

Az eddigi jelismervényesek (a kitüntetést Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos alapította):

2005. Dallos Edina
2006. Takács Szilvia
2007. Domány Judit
2008. Gáspár Kinga
2009. Szabó Irén
2010. Vargha Katalin
2011. Kroó Katalin
2012. Dede Éva
2013. L. Juhász Ilona
2014. Jakab Albert Zsolt
2015. Szirmai Éva és Újvári Edit
2016. Magyari SáraÚj hozzászólás

Aktuális rendezvények