2015.06.15

A születéstől a halálig, sőt egy kicsit előtte és utána is szükség lenne szemiotikára, oktatják is formálisan és informálisan, leginkább a főiskolákon és egyetemeken, de hogy?

Ez a kérdés foglalkoztatta az MTA szemiotikai munkabizottságát és Magyar Szemiotikai Társaságot, amikor 2015. június 12-én a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának székhelyén egynapos konferenciát rendezett a kérdésről.

Szívós Mihály, a konferencia ötletgazdája olyan kérdéseket vetett fel, mint: miből állhat egy szemiotikai szemeszter, melyek a hallgatók számára a legnépszerűbb témák, milyen tapasztalatai vannak a szemiotikai vizsgáknak, összeállítható-e egy szemiotikai példatár, valamint vázolta egy lehetséges szemiotikai tanterv alapjait.

Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Főiskola) Katya Petrovszkaja Talán Eszter című regényének kapcsán beszélt a műalkotásban rejlő kultúrszemiotikai implikációkról, Hidasi Judit (Budapesti Gazdasági Főiskola) a kommunikáció és média szakos hallgatók tananyagáról, kedvelt témáiról, Balázs Géza (ELTE) pedig a Magyar Szemiotikai Társaságnak az egyetemi képzésben betöltött szakmai és szervező szerepéről, hatásáról.

Akik lemaradtak a kulturális és társadalmi kérdéseket boncolgató beszélgetésről, a későbbiek során találkozhatnak e honlapon az előadások és hozzászólások gondolataival, Szívós Mihály pedig 2016 május végére ígérte a konferencia folytatását.

(Szöveg: BG, kép: PÁ.) 

A konferencia képekben.Új hozzászólás