2009.12.29

Angyal László írása a 7. Semiotica Agriensisről

Katedra, 2009. december (34. old.)
Dunaszerdahely (Szlovákia)
www.katedra.sk

Nemrég került sor Egerben arra a tudományos konferenciára, amelyet a Magyar Szemiotikai Társaság, a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi szekciója, az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., valamint a házigazda, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéke szervezett. A szemiotikai konferencia idei témája Az utazás szemiotikája volt. A jobb közérthetőség kedvéért néhány megjegyzés a szemiotikáról mint tudományterületről: a szemiotika (jelelmélet) a jelekkel foglalkozó általános tudomány. Gyökerei az antik Görögországba nyúlnak vissza. A szemiotikát manapság interdiszciplináris tudományterületnek tartják, amelyet – a matematikához hasonlóan – módszerként mind a természet-, mind pedig a társadalomtudományok felhasználhatnak. Ennek megfelelően a konferencián a legkülönbözőbb tudományterületek képviselői voltak jelen, a matematikusoktól kezdve egészen a nyelvészekig.

A mai ember jelek között él: egyre több jelet kell megfejtenie, elraktároznia, alkalmaznia, sőt, magának is kell egyéni, mi több társadalmi méretekben is felhasználható jeleket alkotnia. A konferencia megálmodói ennek szellemében jelölték ki az idei összejövetel témáját, az utazást mint a jelek rendszerét. A tudomány művelői fontosnak tartják a tudomány kiterjesztését nemcsak Magyarországon, de a határon túl is. A szemiotika alapfogalmai Magyarországon már az alapfokú oktatásba is bevonultak (mindennapi jelek használata, nyelvtan, főként jelentéstan stb.). A középiskolában ugyancsak a nyelvtananyagban megtalálhatók szemiotikai alapismeretek, sőt, a nyelvtudomány szemiotikai kiterjesztése is alapvető tananyag. A magyarországi főiskolák és tudományegyetemek mindegyikén van szemiotikaoktatás (különösen a bölcsészet és a kommunikáció oktatásában). Szlovákiában még hiányoznak az intézményi keretek, a tudományos háttér és a publikációs lehetőségek.

A hiány kiküszöbölése végett hívtak meg külföldi résztvevőket is e nagyszabású konferenciára, amely annyiban is különbözött az eddigiektől, hogy nemzetközi jelleget is öltött: a Román Szemiotikai Társaság (román) tagjain kívül a szlovákiai egyetemekről is érkeztek előadók, vendégek (Konstantín Egyetem, Nyitra, Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya).

Az idén a fő téma az utazás volt. Az előadássorozatot Mózes Mihály, az EKF Bölcsészet-tudományi Karának dékánja nyitotta meg. Többek között olyan érdekes témák kaptak teret, mint a kisvasutak, az utazás heoretikus és retorikai elemzése, itáliai gasztroszemiotikai utazások, a szerzetesek utazásai, a turizmus szociokulturális vonatkozásai, a road movie műfaja, az utazási marketing számos, a turistát átejtő fogásai vagy az utak menti manipuláció. Újdonsággal is jelentkezett a konferencia: poszterelőadásokkal. A poszter hatékonyabb formája lehet a kommunikációnak a konferenciákon, mint a hagyományos szóbeli előadás, mert lehetővé teszi, hogy több ember egyidejűleg ismerhessen meg egy témát, s a hallgatóság minden tagja korlátozás nélkül kérdezhessen. Nem utolsó szempont, hogy elősegíti a kötetlen vita kialakulását.

A konferencia programjának része volt a Semiotica Agriensis 6. kötetének (Ikonikus fordulat a kultúrában-Magyar Szemiotikai Tanulmányok) bemutatója. A konferencia hangulatát a kötetlen beszélgetések, az esti programok, a jóízű eszmecserék, szociofotók is színesítették.1 hozzászólás

#1 Balázs Géza 2009. 12. 31. 12:48:03

Köszönjük a remek beszámolót!

Új hozzászólás

Aktuális rendezvények