2009.11.2

A szimpóziumon elhangzott előadásokat a Vasi Szemle folyamatosan megjelenteti. A 2009. évi szimpózium anyagát a lap 2009/5. száma tartalmazza.

A Vas megyei Józsa Péter-szimpóziumokat Markó Péter javaslatára 2002-től szervezik meg Nagyrákoson nyugvó jeles (művelődés)szociológus, filozófus, szemiotikus emlékére. Az első ülést  2002. október 19-én Nagyrákoson tartottuk, a másodikat 2005. április 22–23-án Szombathelyen és ismét Nagyrákoson. A harmadik szimpóziumra 2009. május 29-én és 30-án került sor ismét Vas megye székhelyén és Nagyrákoson.

A szimpóziumok fő témája: Józsa Péter szellemi hagyatékának megfelelően a magyarországi művelődésszociológiai hagyományok és a napjaink művelődési viszonyainak elemzése. A rendezvényt Vas Megye Közgyűlése támogatja, a szervezők a magyarországi jelkutatás egyetlen intézménye, a Magyar Szemiotikai Társaság, a szombathelyi egyetem (Savaria Egyetemi Központ), a Savaria Múzeum és természetesen Nagyrákos Polgármesteri Hivatala.

A 2009. évi szimpóziumnak különös jelentőséget ad, hogy éppen 30 esztendeje halt meg Józsa Péter. Józsa Péter felfogásáról, gondolatainak időszerűségéről több előadó is értekezett már. Az újabb előadások a mai magyar társadalom és kultúra problémái felé fordulnak, ahogy azt minden bizonnyal Józsa Péter is tenné, kritikusan, ha élne. Az idei szimpóziumon az egyik előadó megjegyezte: ha Józsa élne, munkássága bizonyosan a fogyasztásról szólna. És talán még többet a habermas-i kommunikatív megértésről, racionalitásról – sőt találkozna is most Habermas-szal, aki éppen Magyarországon járt. Az a gondolat is foglalkoztatná – talán Polányi Károly nyomán -, hogy a társadalmiasítani kell a gazdaságot: vagyis meg kell fegyelmezni, erkölcsössé kell tenni. Talán foglalkozna a mai infantilizálódó, sőt egyesek szerint egyre inkább „kockázattársadalommal” is, vagy éppen a felsőoktatás helyzetével. És nagyon érdekelné a Husserl-féle Lebenswelt, azaz életvilág, a mindennapi élet világa, annak vizsgálata. Voigt Vilmos Józsa Péter alakját fölvázoló és időszerűségét indokló előadásában azt javasolta, hogy mostantól rendszeresen, legalább kétévente legyen Józsa-szimpózium, s a következőt 2011-ben éppen az „életvilágoknak” lehetne szentelni.

A szimpóziumon elhangzott előadásokat a Vasi Szemle folyamatosan megjelenteti. A 2009. évi szimpózium anyagát a lap 2009/5. száma tartalmazza:

Balázs Géza: Bevezető gondolatok,
Markó Péter: Gazdaság és erkölcs,
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A jelen kulturális változásainak néhány tényezőjéről,
Pusztay János: A politika jeleinek értelmezése,
Gráfik Imre: A kultúra muzealizálása – a kiállítás mint szemiotikai rendszer,
Voigt Vilmos: Józsa Péter szemiotikájának időszerűsége.

(A 2009. május 30-án a Savaria Múzeumban elhangzott bevezető kiegészített változata.) Balázs GézaÚj hozzászólás