2004. október 16–17. Eszterházy Károly Főiskola

Tudományos konferencia a szemiotika érvényességéről, valamint Ifjú szemiotikusok 2. konferenciája

Program

2004. október 16–17. (szombat–vasárnap)
Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Egészségház u. 4.
Rendezi: Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszéke és az Inter Kht.

Megközelítés (vonat): Budapest, Keleti pu.: 7.15, Eger: 9.18

2004. október 16. szombat (15 perces előadások, 3 előadás után 15 perc megbeszélés vagy szünet)
9.45 Dr. Hauser Zoltán rektor köszöntője
10.00 Elnök: Békési Imre
Voigt Vilmos tszv. egyetemi tanár (ELTE): A szemiotika hasznáról és káráról
Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor tud. főmunkatárs (MTA Szociológiai Int.): A szemiotikai elemzés mint szociokulturális változások jelzője
Gráfik Imre főosztályvezető (Néprajzi Múzeum): A műtárgyelemzés szemiotikai lehetőségeiről
11.00 Elnök: Voigt Vilmos
Békési Imre egyetemi tanár (SZTE JGYTFK): A Szemiotikai szövegtan koncepciójának alakulásáról 1989-től 2004-ig
Petőfi S. János egyetemi tanár (Macerata, Olaszország): Multimediális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai-textológiai keretben
Benkes Zsuzsa c. főiskolai tanár: Multimediális szövegek elemzésének előkészítése kreatív gyakorlatokkal
12.00 Elnök: Büky László
Szőllősy-Sebestyén András (BMGE): A szemiotika hasznáról
Domány Judit PhD-hallgató (ELTE): Jelek és értékítéletek az ókortudományban. A. S. F. Gow kritikai apparátusa és kommentárja Theokritos 22. idilljéhez – a szemiotikus szemével
Büky László tszv. egyetemi docens (SZTE): A stílus mibenlétéhez
13.00-15.00 Ebéd a Dorner étteremben (Kossuth u. 28. Az egri vár bejáratánál.)
15.00 Elnök: H. Varga Gyula
László Melinda (Bél Mátyás Egyetem)–H. Varga Gyula tszv. főiskolai tanár (EKTF): Nem verbális jelek verbalizálása szépirodalmi művekben
Tokaji Ildikó főiskolai docens (Dunaújvárosi Főiskola): Tér-képlátás
Bódi Zoltán főiskolai docens (ELTE BTK): Egy emotikonszótár tapasztalatai
16.00–18.00 A és B szekció (15 perces előadás + 5 perc vita, a szekciók minden 20. percben átjárhatók)
Folklór-nyelv szekció: Elnök: Tokaji Ildikó
16.00 Barna Béla főiskolai tanársegéd (EKTF): Egri főiskolások mentális Európa képe
16.20 Csíkány Andrea PhD-hallgató (ELTE BTK): A kódváltás, kódkeverés és kódváltogatás (a szlovák monterka, alobal és a balkón esete a magyar munkaruhával, alufóliával és az erkéllyel)
16.40 Pál Helén PhD-hallgató (ELTE BTK): Jelentésbeli tájszavak a bukovinai székelyek nyelvjárásában
Elnök: Gráfik Imre
17.00 Dallos Edina, SZTE, PhD-hallgató (ELTE BTK): „A legkisebb fiú”. A mesei legkisebb fiú szemantikájához
17.20 Németh Balázs egyetemi hallgató (BDF): A cseremisz animizmus szemiotikája
17.40 Takács Szilvia PhD-hallgató (ELTE BTK): Tér, idő és a szereplők szimbolikája az archaikus népi imádságokban
Informatika-reklám szekció: Elnök: Bódi Zoltán
16.00 Veszelszki Ágnes egyetemi hallgató (ELTE BTK): Dinamikus emotikonok
16. 20 Nagy Levente Péter egyetemi hallgató (BDF): Metafora és gépi értelem
16.40 Rihmer Zoltán egyetemi adjunktus (PPKE): Szerkesztéstudomány – új diszciplína a tipográfia és a nyelvtudomány határán
Elnök: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor
17.00 Kulcsár Hajnalka Zita—Zongor Veronika egyetemi hallgató (MIE): Always Coca-Cola?
17.20 Domahidi Orsolya PhD-hallgató (ELTE): A televíziós reklám nyelvi sajátosságai
17.40 Gere Villő egyetemi hallgató (PPKE): Manipuláció a reklámokban
18.00 Elnök: Dede Éva
18.00 Boross Viktor egyetemi hallgató (ELTE): Verbális agresszió Kukorelly Endre Tündérvölgy című könyvében
18.20 Bédi János egyetemi hallgató (ELTE): Nyelvi agresszió az egyetem falain. A BTK és a TFK férfivécéinek falfirkái
19.00 Vacsora (Dorner étterem)
21.00 Balázs Géza tszv. egyetemi tanár (ELTE, BDF): Mai magyar szemiotikai rendszerek – Jelkulturális ismereteink (Bartók Tér Panzió, borozással egybekötve)

2004. október 17. vasárnap
8.00 Reggeli
9.00 Elnök: Benkes Zsuzsa
9.00 Csepeli R. Zoltán egyetemi hallgató (ELTE BTK): Gondolatok a multimediális szövegek osztályozásának szempontjairól
9.20 Szőllőssy Noémi egyetemi hallgató (ELTE BTK): Intertextualitás az Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés című filmben
9.40 Hortobágyi Fruzsina egyetemi hallgató (ELTE BTK): HVG – avagy Hogyan Vizsgálhatjuk szöveGként a HVG-borítókat?
10.00 Kristóf Ibolya egyetemi hallgató (ELTE BTK): A pad vagy Egy pad. Szövegkiegészítéses vizsgálatok Hajnóczy Péter A pad című írása kapcsán

10.30–13.00 Az egri vár napja (Az 1552-es várvédelem emlékére). A Dobó István Vármúzeum ezen a napon ingyenesen látogatható. Csak ezen a napon látogatható a Török kert és Imre király sírboltja!
10.00 Egri Vitézlő Oskola – haditorna bemutató (Gótikus udvar)
11.00 Őrségváltás
11.15 Pavane táncegyüttes; tánctörténeti áttekintés Balassi Bálint koráig (színpad)
12.00 Őrségváltás, koszorúzás: Hősök terme, Balassi szobor, Imre király sírboltja
13.00 Kerekasztal-beszélgetés Az egri vár napja szemiotikájáról. A beszélgetést Voigt Vilmos vezeti (Egészségház u. 4.)

14.00 Ebéd (Dorner étterem)

Szállás: Bartók Tér Panzió, Eger, Bartók Béla tér 8. Tel.: 36/515-556, ca7566@axelero.hu, www.bartokpanzio.axelero.net. (A panzió a Gárdonyi Géza színházzal szemközt nyíló Telekesy I. utcából érhető el (1, 2, 3 és 4 ágyas szobák). A főiskola Egészségház u. épülete a színház melletti Klapka Gy. úton közelíthető meg.

Regisztráció és részvételi díj (a Magyar Szemiotikai Társaság tagjainak, előadóinknak):
1 napra: 2500 Ft (szervezés, programok)
2 napra: 5000 Ft (szervezés, programok, szállás, vacsora, reggeli, ebéd)
Nem tagoknak: 1 napra: 3500 Ft, 2 napra 7000 Ft
Az összeget a mellékelt/postán elküldendő csekken kérjük befizetni. Kérésre (vevő neve, címe) számlát küldünk, a fizetés átutalással is teljesíthető.

Támogatóink: Oktatási Minisztérium, Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszék, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kht.

Jelentkezés, információ: Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 19. – voigt@ludens.elte.hu, balazsge@due.hu.
Bármilyen (sürgős) ügyben a szervezés és a konferencia alatt hívható mobilszám: 30-474-9601.
A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság a tervek szerint megjelenteti.
Az előadásokon, konzultációkon vendégeket, érdeklődőket szeretettel látunk!

 
A konferencia résztvevői:
Balázs Géza
Barna Béla
Bédi János
Békési Imre
Benkes Zsuzsa
Bódi Zoltán
Boross Viktor
Büky László
Csepeli R. Zoltán
Csíkány Andrea
Dallos Edina
Dede Éva
Domahidi Orsolya
Domány Judit
Finta István
Gere Villő
Gráfik Imre
H. Varga Gyula
Hortobágyi Fruzsina
Kapitány Ágnes
Kapitány Gábor
Kormányos József
Kristóf Ibolya
László Melinda
Nagy Levente Péter
Németh Balázs
Pál Helén
Petőfi S. János
Rihmer Zoltán
Szőllősy Noémi
Szőllősy-Sebestyén András
Takács Szilvia
Tokaji Ildikó
Veres Anna
Veszelszki Ágnes
Veszprémi Eszter
Voigt Vilmos
Zongor VeronikaÚj hozzászólás