2002. febr. 18.–2002. május 13. ELTE Tanári klub

Interdiszciplináris kutatás, előadássorozat, egyetemközi speciális kollégium, kötet

Rendezők:
„Inter” Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport
Magyar Szemiotikai Társaság
MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja, A magyar nyelv jelene és jövője
Eötvös Loránd Tudományegyetem

2002. febr. 18.–2002. május 13. hétfőnként, 16.00-17.30.
ELTE Tanári klub (V., Szerb u. 21-23. I. em.)

2002. febr. 18. Voigt Vilmos (intézetigazgató egyetemi tanár, Bp., ELTE): Bevezető
Balázs Géza (egyetemi docens, Bp., ELTE, az „Inter” igazgatója): Az internetkorszak kommunikációja és nyelvi hatásai
Irodalom:
Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA, Bp., 2001., uő: Az internetkorszak kommunikációja. Édes Anyanyelvünk, 2002/1.

2002. febr. 25. Bódi Zoltán (főiskolai adjunktus, Bp. ELTE): Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere
Irodalom: Bódi Zoltán: Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere. Magyar Nyelv, 2000. (XCVI.) 218-223.

2002. márc. 4.
Domonkosi Ágnes (főiskolai adjunktus, Eger, EKF): Az internet nyelvhasználatának empirikus vizsgálati lehetőségei

2002. márc. 11.
Szécsi Gábor (nyelvész, filozófus, Bp., MTA Filozófai Intézet, Kecskemét polgármestere): Tudat, nyelv, kommunikáció

2002. márc. 18.
Benczik Vilmos (főiskolai docens, Bp., ELTE): A jelek színeváltozásai a másodlagos szóbeliségben

2002. márc. 25. Dóka Péter (igazgató, Observer Médiafigyelő, Bp.): Adatbázis alapú sajtófigyelés (előadás + bemutató, minden résztvevő számítógépen próbálhatja ki az adatbázisokat!)
!!! Helyszín: Observer Médiafigyelő, VIII. Auróra u. 11. (a Népszínház utcánál, a Köztársaság térnél)

ápr. 1. Szünet

2002. ápr. 8.
Grétsy Zsombor (orvos, szerkesztő, Bp.): Ikonná váló betűk. A betűk szemiotikája

2002. ápr. 15.
Petőfi S. János (egyetemi tanár, Macerata, Olaszország):  A multimediális szövegek szemiotikája

2002. ápr. 22.
Z. Karvalics László (igazgató, Bp., BMGE, ITTK): Az elektronikus kommunikáció közösségi dimenziója
Irodalom: Z. Karvalics László: Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről. Prím Kiadó, 2000.

2002. ápr. 29.
Veszelszki Ágnes (egyetemi hallgató, Kiskunhalas-Bp., ELTE): Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata
Dede Éva (tanár, egyetemi hallgató, Érd-Bp., Vörösmarty Gimnázium, ELTE): Szabadság – pórázon. Serdülők és szüleik kapcsolattartási formái a mobilkorszakban

2002. máj. 6.
Biszak Sándor (igazgató, Arcanum Adatbázis, Bp.): A magyar irodalom digitalizálásak eredményei és tapasztalatai az Arcanum kiadónál

2002. máj. 13.
Szűts Zoltán (PhD-hallgató, Bp., ELTE): Bytekbe zárva lenni – Irodalom és interaktív média
Irodalom: Az Artpool Hypermédia kötete: http://www.artpool.hu/hypermedia/index.html
Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, 2000: http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/ Mi marad meg a Bábeli könyvtárban, illetve Bábeli könyvtár, magyar könyvespolc című fejezetek

Voigt Vilmos: Összefoglaló

Az előadásokat vita követi. Az előadássorozat speciális kollégiumként is fölvehető. Az előadások anyaga az interneten is olvasható: www.e-nyelv.hu, valamint kötetben is megjelenik a rendező szervek kiadásában.

A program a Széchenyi Terv (SZT-IS-10) Magyar nyelvi informatikai technológiák fejlesztése és alkalmazása  keretében elnyert A www.e-nyelv.hu nyelvi honlap pályázat keretében valósul meg.Új hozzászólás