Előzmények
1968. szeptember 25. A társadalmi tudat formáinak modelljei, kerekasztal, Budapest
1970. május 25–26. Szemiotikai megbeszélés, Vácrátót
1973. Megalakul az MTA Szemiotikai Munkabizottsága
1974. május 26–29. Kultúra és szemiotika, Tihany
1986–1989 Szemiotikai Tájékoztató (Józsa Péter szerkesztésében)

A Társaság megalakulásától
1990. szeptember 26. Az MSZT megalakulása
1991. február 26. Az MSZT bírósági bejegyzése (3382. sz. egyesület) FővBír. 6. Pk. 65345/1.
1991- Szemiotikai Tájékoztató (új folyam, évente 1-4 alkalommal Balázs Géza szerkesztésében)
1992. Osztrák–magyar szemiotikai kollokvium, Szombathely, Velem
1993. január 5. Bejelentkezés az adóhatósághoz
1994. május 2. Művészet–szemiotika–népművészet szimpózium (Szombathely)
1995. április 6–7. szlovák–magyar szemiotikai szimpózium Frantisek Miko professzor 75. születésnapja tiszteletére
(Szlovák Intézet, Budapest)
1995. december 1–1997. április 22. A magyarság 1100 éves jelhagyománya (MVSZ-székház, Budapest) 17 részes
előadássorozat, kötet
1997. december 12–14. Péter Pázmány – Fokus gemainsamer Traditionen (Kollokvium az Osztrák Szemiotikai
Társasággal, az ELTE-vel, valamint a grazi egyetemmel közösen Pázmány Péter gráci működésének 400. évfordulója
alkalmából, Graz)
1998- Elindul a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozat (2010-ig 21 kötet)
1998. november 26–28. Finn–magyar kultúrszemiotikai szimpózium: Zeichenhafte Aspekte der Veränderung (Berlin– Frankfurt/O-Slubice)
1999. október 17–18. 21. finn–magyar szemiotikai szimpózium, Budapest
2000. június 7–december 4. Jeles jogok – jogos jelek: Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok (ELTE, Budapest) 10
előadás, kötet, a Phare Demokrácia Program támogatásával
2000. december 8–10. Mythen – Riten – Simulacra. Az Osztrák Szemiotikai Társaság konferenciája, a 7. osztrák–
magyar szemiotikai-filozófiai kollokvium (Bécs)
2001. április 25. Petőfi S. János köszöntése (ELTE, Budapest)
2002. szeptember 27–28. 24. finn–magyar szemiotikai szimpózium (Budapest, Ráckeve)
2001 Együttműködésben az MSZT-vel megalakul az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának szemiotikai munkabizottsága
2002. január 23. Az MSZT székhelyváltozása: 1088 Bp., Múzeum krt. 6-8. fszt. 19.
2002. február 18–május 13. Az internetkorszak kommunikációja. 12 előadásból álló interdiszciplináris kutatás,
ismeretterjesztő, közművelődési előadássorozat, egyetemközi speciális kollégium (ELTE, Budapest), kötet
2002. szeptember 24–26. Medien alt und neu. 8. osztrák–magyar szemiotikai szimpózium (Győr)
2002. október 19. I. Józsa Péter emlékülés (Nagyrákos)
2003. november 21–22. 1. Savaria Agriensis. Apáczai és kora. Emlékkonferencia Apáczai Csere János Magyar enciklopédiája 350. évfordulója alkalmából. Ifjú szemiotikusok konferenciája (EKF, Eger). (Ettől kezdve minden év októberében az egri vár napja körül tudományos konferencia, kötet.)
2004. október 25. Együttműködési megállapodás az EKF-fel
2004. október 29–31. Dunabogdány, osztrák-magyar szemiotikai szimpózium: Media Semiotics Today– Mediensemiotik heute
2004. november 3. Együttműködési megállapodás az ELTE-vel
2004. november 26. A hatalom interdiszciplináris megközelítésben (SZTE, Szeged)
2004. december 3–5. Europe–Image & Concept in Cultural Change (Bécs)
2005. február 25–március 18. Balázs Géza (ELTE) és Riszovannij Mihály (TU-Berlin): A humor elméletei és a nevetés kultúrái (speciális kollégium, ELTE, Budapest)
2005. április 22–23. II. Józsa Péter jeltudományi szimpózium (Szombathely, Nagyrákos)
2005. október 31. Food and Eating Semiotics (Európai Folklór Intézet, Budapest) 27th Finnish–Hungarian Semiotic Symposium
2005. Jelismervény. Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos által alapított kitüntetés.
2006. november 1. Elindul a www.szemiotika.hu honlap. A Szemiotikai Tájékoztató számai 2000-től az interneten is olvashatók.
2008. Az ELTE szenátusa elfogadta a szemiotika interdiszciplináris MA létesítését.
2008. szeptember 25. Emlékülés „A társadalmi tudat formáinak modelljei” kerekasztal-beszélgetés 40. évfordulóján az MTA Néprajzi Intézetében.
2009. január 10. Építészet és emlékezet. Tanácskozás Harkai Imre emlékére, Topolya
2009. április 30. Az MSZT-t a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetnek minősíti (9. Pk. 65.345/1991/19.
2009. május 29–30. III. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium (Szombathely–Nagyrákos)
2009. július 1. Megújul a www.szemiotika.hu honlap
2009. október 2–4. 7. Semiotica Agriensis konferencia, Eger. Megjelenik a Magyar szemiotikai tanulmányok 18–20. kötete…